Kategorie

Stavební veletrhy Brno 2009 zahájeny: celé ve znamení energeticky úsporných staveb a dotací

Ve dnech 21. 4 - 25. 4. 2009 probíhají v areálu brněnského výstaviště BVV dny zasvěcené stavebním technologiím a materiálům Stavební veletrhy Brno 2009. Letos je o tuto prestižní akci zájem o to vyšší, že součástí programu budou semináře SFŽP o dotačním programu Zelená úsporám. Na dotace na energeticky úsporné řešení se můžete ptát odborníků v v poradenském centru Státního fondu životního prostředí ČR v pavilonu A po celou dobu trvání veletrhů.
 

Zvýrazněné téma Stavebních veletrhů Brno 2009: "Energeticky úsporné stavění"

Energeticky úsporné stavění  je vzhledem k aktuální situaci v  ekonomice a stavebnictví ústředním tématem letošního ročníku Stavebních veletrhů Brno. Stavební veletrhy tvoří čtyři relativně samostatné části: Největší z nich je mezinárodní stavební veletrh IBF, který pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce a mnohé další. Mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK BRNO představuje nejnovější trendy v oblasti sanitární techniky a interiérů koupelen, ale prezentují se tu rovněž výrobci a dodavatelé vytápěcí techniky, vzduchotechniky a klimatizací, armatur, potrubí, čerpadel a dalších technických zařízení v budovách. Současně jsou v rámci projektu rozvíjeny nomenklatury s tematikou ELEKTRO, které zahrnují obory osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov. Informace o novinkách a trendech současného bydlení získáte ve stavebním centru EDEN 3000. Celoročně je zde možné shlédnout přehlídku montovaných, kompletně vybavených rodinných domů. Součástí centra je i vzorkovna stavebních materiálů a poradenské středisko pro otázky bydlení a výstavby včetně finančního zajištění. Ve stejném termínu se Stavebními veletrhy Brno probíhá také mezinárodní veletrh investic, financí a realit Urbis Invest.

Proč se zúčastnit Stavebních veletrhů Brno?

  • Zvýrazněným tématem je Energeticky úsporné stavění Téma se prolíná všemi obory veletrhu - zahrnuje nejen úspory energií, alternativní zdroje energie, ale i kotle, izolace, okna, dveře - prostě vše, kde se dá uspořit nejen energie, ale i peníze
  •  Dotace pro jednotlivce na zateplování, ekologické vytápění, kotle na biomasu, novou výstavbu v pasivním energetickém standardu - bližší informace v PORADENSKÉM CENTRU STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍv pavilonu A
  • oborově nejvýznamnější akce střední a východní Evropy (přes 1000 firem z 25 zemí)
  •  vysoké zastoupení zahraničních vystavovatelů (18.5%)
  • téměř 100 000 návštěvníků z celého světa (47 zemí)
  •  kvalitní doprovodný program, soutěže pro návštěvníky
  •  veletrh pro odborníky i laiky
  •  spojení s veletrhem Urbis Invest (setkání podnikatelů, investorů a veřejné správy)
  •  atraktivní a evropsky unikátní ukázky protipovodňových opatření v praxi
  •  a mnohem víc

Kdy: 21.-25. dubna 2009, vždy od 9.00 do 18.00 Kde: Brno, výstaviště Vstupné:  základní vstupné 120 Kč; děti, studenti a senioři: 60 Kč, dále skupinové slevy, rodinné vstupné,

Vše o dotačních programech Zelená úsporám a dalších pod jednou střechou na Stavebních veletrzích Brno

V pavilonu A brněnského výstaviště představí Státní fond životního prostředí ČR programy podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné a bytové domy na rok 2009. Uvažujete o náhradě kotlů na uhlí při vytápění za jiné, ekologičtější zařízení? Přemýšlíte o možnosti zateplit váš bytový dům nebo přímo postavit nízkoenergetickou stavbu? Potom by vaše kroky měly směřovat do Poradenského centra na Stavebních veletrzích v Brně, kde v pavilonu A bude od 21. do 25. dubna 2009 poskytovat podrobné informace o dotačních možnostech Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

Veškeré informace o dotacích pod jednou střechou!

Řada stavebníků nebo majitelů rodinných domů odkládá svůj záměr, protože se obávají, že na něj nemají dostatek finančních prostředků a o dotacích ví v lepším případě jen z doslechu nebo vůbec. Navíc panuje u veřejnosti obava, že celý proces je administrativně složitý a pro obyčejného člověka nezvládnutelný. „Že tomu tak není, přesvědčí zájemce právě poradenské centrum na Stavebních veletrzích 2009 v Brně. Tady, v pavilonu A se vedle základních informací zájemce dozví jak postupovat, dostane se mu odborného poradenství a současně si bude moci prohlédnout expozice výrobků a produktů přímo souvisejících s dotačními možnostmi – zateplovací technologie, kotle na biopaliva, solární nebo jiné zdroje energie a tepla a řadu dalších. Na jednom místě si tak může naplánovat další postup, Jedná se o unikátní projekt, se kterým tady v Brně přicházíme jako první,“ říká Jana Tyrichová z BVV.

Co lze za dotace pořídit?

Již dříve bylo možné získat výrazné dotace na výměnu kotlů na uhlí za vytápění obnovitelnými zdroji a také instalaci solárních kolektorů na ohřev vody. „Od dubna 2009 bude tento program nahrazen významně rozsáhlejším dotačním programem. V současné době mohou lidé, kteří chtějí vytápět svůj rodinný dům ekologicky, žádat o dotaci podle tzv. Příloh II Směrnice MŽP o poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí. Na tento program je pro první kvartál 2009 vyčleněna částka zhruba 40 miliónů korun. Od dubna 2009 na tuto podporu navazuje rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude na čtyřleté období k dispozici až 25 miliard korun a který bude zaměřen jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích budov a v novostavbách,“ upozorňuje Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR.

Kdo zamíří do Poradenského centra Státního fondu životního prostředí v pavilonu A?

Samozřejmě jsou zde vítání všichni návštěvníci Stavebních veletrhů 2009, ale Poradenské centrum využijí především vlastnící rodinných a bytových domů: fyzické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků, města a obce a podnikatelé. A protože nejde pouze o technologie, ale především finance, budou do administrace programu zapojeny i finančních institucí (banky, stavební spořitelny apod.).

Foto a Info: BVV, Stavební veletrhy Brno: http://www.bvv.cz/ibf
 
ab
ab
ab
ab
ab