Kategorie

Stavební spoření v 1. čtvrtletí roku 2006

Ministerstvo financí informovalo, že v 1. čtvrtletí roku 2006 bylo uzavřeno cca 114 000 nových smluv o stavebním spoření, a to je o 36,2 % více než ve stejném období loňského roku.
Z vývoje počtu nově uzavíraných smluv je zřejmé, že i v letošním roce bude pravděpodobně pokračovat oživení trhu stavebního spoření. I tak je počet nově uzavíraných smluv stále velmi nízký. Důvod je spatřován v přetrvávajícím vlivu novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která s účinností od 1.1.2004 mj. snížila maximální výši státní podpory stavebního spoření ze 4 500 Kč na 3 000 Kč.

Úvěry ze stavebního spoření se významně zasadily o růst stavební výroby.

Počet smluv se dále snižuje

V 1. čtvrtletí dále pokračoval pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření, který oproti stavu ke konci roku 2005 poklesl o dalších 75 000 smluv. Uvedený pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření se začíná pozitivně projevovat na objemu vyplacené státní podpory stavebního spoření, a to i vzhledem k tomu, že se jedná převážně o tzv. staré smlouvy, tj. smlouvy s maximem státní podpory 4 500 Kč. Státní podpora byla stavebním spořitelnám přiznána v celkové výši 15,045 mld. Kč, a to je méně než v předchozích dvou letech. Státní podpora byla připsána na účty stavebních spořitelen 20.4.2006, přičemž podle loni přijaté novely zákona o stavebním spoření úroky ze státní podpory náleží účastníkovi stavebního spoření již ode dne následujícího po dni, kdy stavební spořitelna obdrží státní podporu od Ministerstva financí, tj. od 21.4.2006.

Úvěry za 10,5 miliardy

V úvěrové oblasti celkový počet poskytnutých úvěrů dosáhl k 31.3.2006 hodnotu cca 865 tisíc. V 1. čtvrtletí roku 2006 poskytly stavební spořitelny celkem cca 35,5 tis. nových úvěrů v celkovém objemu 10,5 mld. Kč. To je o 3 mld. Kč více než v 1. čtvrtletí loňského roku. Zdroj: http://www.mfcr.cz/
ab
ab
ab
ab
ab