Kategorie

Stavební spoření: bude či nebude výhodné?

Možné je všechno. I to, že lidé spoří a (ne)staví, stavební spořitelny prosperují, zájem o stavební spoření stále roste a ministerstvu financí se to nelíbí. Co bude dál?
Stavební spoření u nás rozhodně nepatří k opomíjeným finančním produktům. Svědčí o tom i fakt, že každý druhý obyvatel včetně nemluvňat tuto formu spoření využívá. (Mimochodem, ve světovém žebříčku nám patří stříbrná medaile v uzavírání smluv, hned za Německem). Otázkou zůstává, zda stavební spoření opravdu slouží původně zamýšlenému účelu (zajištění bydlení), anebo zda je zneužíváno pouze jako nejvýhodnější formou zhodnocování peněz. Klienti ročně získají na státních příspěvcích 15 miliard korun, přičemž  Češi u stavebních spořitelen berou méně úvěrů, než by si stát přál. Pravděpodobně i proto zvažuje Ministerstvo financí okleštění výhod stavebního spoření. Návrhů je hned několik. Jednou z možností je snížení státní podpory, příp. její vyplácení pouze těm, kteří si vezmou úvěr či peníze ze spoření prokazatelně využijí na bydlení. Další variantou může být odstupňování státního příspěvku podle toho, zda budou peníze využity na bydlení či nikoliv. Nabízí se i zrušení státní podpory pro děti, jak to vláda zamýšlela při minulé úpravě. Ovšem žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Mluvčí MF Ondřej Jakob k problematice snižování státní podpory stavebního spoření uvedl: „Úvahy o tom na ministerstvu sice jsou, ale není to aktuální. Ministr nebude předkládat žádný návrh minimálně do konce roku 2008." Také Vojtěch Lukáš, předseda Asociace českých stavebních spořitelen, se staví k překotným změnám skepticky: „Zatím opravdu není nic na stole “.
ab
ab
ab
ab
ab