Kategorie

Stavební povolení krok za krokem

Stavební povolení krok za krokem

Chystáte se stavět? Pak byste se měli připravit na strašáka jménem stavební povolení!

Vybudovat si nový domov je často jedním z nejdůležitějších životních rozhodnutí. Na téhle dobrodružné pouti vás ale čeká i spousta překážek a obtíží. Jednou z prvních může být proces získání stavebního povolení. Ten totiž pro mnohé znamená mnoho zdlouhavých návštěv na úřadech a zbytečného papírování. Naštěstí to ale jde zařídit i jednodušeji - připravili jsme totiž jednoduchý návod, který se vším poradí!

Ohlášení stavby

Nejjednodušší cestou k udělení souhlasu je tzv. ohlášení stavby. To lze podat na příslušném stavebním úřadu ve formě jednoduchého formuláře - ten lze snadno najít i na internetu nebo jako součást vyhlášky č. 503/2006 Sb. K formuláři je dále nutné poskytnout několik příloh, například prohlášení stavbyvedoucího a stanoviska orgánů ochrany přírody. O stavbě v chráněných oblastech se můžete dočíst víc i v našem dalším článku.

Po ohlášení následuje územní řízení, kdy budete muset stavebnímu úřadu poskytnout řadu dalších podkladů. Typicky se jedná o výpis z katastru nemovitostí, souhlas vlastníků okolních pozemků, kupní smlouvu a projektovou dokumentaci.

Společné územní a stavební řízení

Pokud vaše plánovaná stavba vyhovuje všem požadavkům, bude vám doručen písemný souhlas. U větších a náročnějších staveb musí ale namísto ohlášení proběhnout o něco složitější postup tzv. “společného územního a stavebního řízení”, kdy je třeba vymezit také odborné prohlídky, při kterých se úřady ujistí, že stavba probíhá podle předem dodaného plánu, a proces samotný trvá o něco déle.

Všichni zúčastnění - tedy okolní vlastníci i příslušné orgány - mají navíc nárok se ke stavbě vyjádřit v rámci třicetidenní lhůty. Pokud je žádost schválena, následuje v některých případech ještě ústní jednání, které je oznámeno s nejméně desetidenním předstihem. Při jednání mají všichni účastníci přizvaní stavebním úřadem poslední možnost položit jakékoliv námitky vůči plánované stavbě.

Cena stavebního povolení

Cenu udělení stavebního povolení určuje na základě různých podmínek fixní sazebník v rámci zákonu o správních poplatcích. Obecně se částka může pohybovat v řádech stovek až tisíců korun. K ní je ale nutné připočítat i náklady na zpracování všech ostatních zmíněných dokumentů.

Papírování kolem nového domova je složitou a specifickou záležitostí. Postupujte proto vždy organizovaně a zodpovědně - není na škodu vytvořit si třeba plán nebo seznam kroků. Úřady totiž většinou žádosti nesplňující byť jedinou náležitost bez okolků zamítají. Pokud jí však nakonec vyhoví, nezapomeňte správně umístit štítek “stavba povolena” a podle předem stanoveného harmonogramu zrealizujte také kontrolní prohlídky včetně té závěrečné - kolaudační.

Autor:
Jan Kroupa

Jan Kroupa

ab
ab
ab
ab
ab