Kategorie

Stavební materiály z přírody

Dnešní doba je značně přívětivá především k nízkoenergetickým a pasivním domům. A k těmto „fenoménům“ přírodní materiály jistě neodmyslitelně patří.
 

Nakladatelství Grada uvedlo na trh další, velmi zajímavou publikaci. Kniha Přírodní stavební materiály reflektuje zvyšující se poptávku po materiálech, které byly dlouhou dobu v pozadí, alespoň co se využití ve stavebnictví týče. Aktuální „všeobecná“ touha po ekologičtějším životě vede ke snahám o energetickou úspornost, využití obnovitelných zdrojů, tedy k jakémusi návratu ke kořenům.

 

Bydlení v klasické stavbě může být zdraví škodlivé

K návratu ke stavebním materiálům, které využívali již naši dávní předkové, nás mimo jiné vede i vědomí o energetické náročnosti budov postavených ze syntetických materiálů, při jejichž výrobě navíc uniká značné množství CO2. Syntetické zdroje jsou sice cenově dostupnější, ovšem pokud bychom je i nadále upřednostňovali, zanechali bychom tady dalším generacím nepříjemné dědictví – recyklace těchto materiálů totiž není zrovna levná záležitost. Navíc kupříkladu styrén, který vzniká při výrobě polystyrénu, může způsobovat mutace našeho genetického kódu.
 

Komu je kniha určena?

Knihu Přírodní stavební materiály napsal doc. Ing. Josef Chybík, CSc. z Fakulty architektury VUT v Brně. Tato publikace je věnována především architektům, projektantům, technikům a studentům vysokých a středních škol. V textu sice najdeme dosti odborných termínů, fyzikálních jednotek a vzorců, kniha je ovšem koncipována velmi přehledně a srozumitelně. Uvedené fyzikální hodnoty jsou sice účelné a pro úplné porozumění je dobré je znát, ovšem pokud by si chtěl knihu přečíst běžný čtenář bez technického vzdělání, nemusí se obávat. Kniha nabízí dostatek zajímavého a lehce pochopitelného textu. Navíc pokud by se někdo rád přiučil, základní matematické vztahy jsou vysvětleny hned po úvodu.
   
 

S čím vším nás text seznámí?

 
V prvních kapitolách se autor věnuje přírodním materiálům jako energetickým zdrojům. Specifikuje jejich využití a uvádí jejich budoucí možnosti. Dále už autor pojednává o jednotlivých přírodních surovinách, které jsou buďto anorganického, rostlinného nebo živočišného původu. V samostatných kapitolách se tak dozvídáme o výhodách, nevýhodách a využití hlíny, rákosu, konopí, ovčí vlny, korku, lnu, dřeva aj. U všech materiálů je vždy popsáno, jak a kde se využívají či jak probíhá jejich instalace.
 
Součástí specifik těchto surovin nejsou jen technické detaily, nové metody zpracování, ale také historické a kulturní zajímavosti. Přitažlivé je například postihnutí vývoje nepálených cihel, které se hojně používaly už ve starověku a dnes zažívají svůj comeback. Dále může širší okruh čtenářstva zaujmout i kapitolka o ovčí vlně, které je momentálně přebytek, a využívá se i ve stavebnictví.
 
 
Texty jsou doprovázeny vhodně vybranými ilustračními fotografiemi, čtenáři mohou zhlédnout jak se loupe korek, zkoušku požární odolnosti lnu či vzhled výrobních linek zpracovávajících konopná vlákna. Samozřejmostí jsou názorné ukázky ekologických domů, a to jak zahraničních, tak českých.
 
 
 

Nedostatečná legislativní podpora

Velmi obsáhlou kapitolou je kapitola o slámě. Autor se zaobírá nedůvěrou k jejímu využití ve stavebnictví. Současně vyslovuje své znepokojení nad tím, že se u nás čím dál častěji používá, a přitom doposud neexistují normové podklady a metodické pokyny jak na to. Podpora státu je v tomto ohledu nedostatečná, což je zajisté škoda, jelikož výše zmíněné přírodní materiály nám nabízejí rozmanité možnosti využití i zdravější život v souladu s přírodou.
Knihu vydalo nakladatelství GRADA v roce 2009.
Info, foto: www.grada.cz
 
ab
ab
ab
ab
ab