Kategorie

Státní podpora hypoték se vrací: Mladí lidé mohou ušetřit na splátkách díky státní podpoře

Po čtyřech letech se vrací státní podpora hypoték mladým lidem. Je tomu tak proto, že v roce 2008 překročila průměrná úroková míra hypoték pětiprocentní hranici, která je ŕozhodující pro nárok na státní podporu. Na podporu mají nárok mladí lidé do 36 let, kteří si hypotéku vzali na koupi starší nemovitosti a zahájí její čerpání v období 1. únor 2009 - 31. ledna roku 2010. Ve státním rozpočtu pro letošní rok je na tento dotační program vyčleněno 40 milionů korun, což by mělo pokrýt veškerý zájem.
 
Z tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj z 15. 1. 2009

Průměrné úrokové sazby za rok 2008 a výše státní podpory hypotečního úvěrování platné pro období od 1. 2. 2009 do 31. 1. 2010 Za rok 2008 průměrná úroková sazba vypočtená dle ustanovení §6 odst. 2 nařízení vlády č. 249/2002 Sb. činí 5,66 %. Průměrná úroková sazba vypočtená dle ustanovení §1 odst. 3 vládního nařízení č. 33/2004 Sb. činí 5,64 %. Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 33/2004 Sb. ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj ČR za povinnost vždy k 1. únoru příslušného roku zveřejnit průměrnou sazbu úroku za předchozí rok, vypočtenou dle ustanovení §6 odst. 2 nařízení vlády č. 249/2002 Sb., resp. dle ustanovení §1 odst. 3 vládního nařízení č. 33/2004 Sb. Z uvedeného vyplývá, že všichni žadatelé o státní finanční příspěvek splňující podmínky dané nařízením vlády č. 249/2002 Sb., kteří zahájí čerpání hypotečního úvěru v období od 1. 2. 2009 do 31.1.2010, mají nárok na státní příspěvek ve výši 1 procentního bodu. Přepočet výše příspěvku na 1 procentní bod bude provedeno rovněž u stávajících příjemců podpory, u kterých v daném termínu dojde podle smlouvy o hypotečním úvěru ke změně běžné úrokové sazby banky. Podpora hypotéčních úvěrů poskytovaných na bytovou výstavbu dle nařízení vlády č.244/1995 Sb. zůstává i nadále na nulové hodnotě. Veškeré bližší informace získají žadatelé u své úvěrující banky.

Info: Ministerstvo pro místní rozvoj
ab
ab
ab
ab
ab