Kategorie

Stát omezí výdaje na podporu bydlení

Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení se příští rok zřejmě sníží o 40 procent zhruba na 5,63 miliardy korun. Omezí se například dotace obcím na výstavbu nájemních bytů, méně peněz bude i na opravy panelových domů.
Vyplývá to z návrhu rozpočtu fondu bydlení, který minulý týden předložil vládě ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Snížení výdajů souvisí s tím, že fond se již nemůže spoléhat na poměrně masivní příliv peněz z Fondu národního majetku. Ty byly hlavním příjmem fondu bydlení do roku 2005. Letošní příjmy včetně převodu prostředků z roku 2005 dosáhly 14,3 miliardy korun. Pro rok 2007 se částka patrně sníží na 8,8 miliardy korun.

Státní fond rozvoje bydlení přišel o zdroj peněz, žadatelé o finanční podporu to v příštím roce pocítí

Programy se nezmění, pouze zchudnou

V příštím roce návrh rozpočtu počítá s podporou všech současných bytových programů. Sníží se však zejména výdaje na nenávratné dotace, které dosahují 43 procent výdajů fondu. Peníze v některých programech proto ministerstvo navrhuje rozdělovat jen v nezbytně nutné výši. O více než 40 procent by příští rok ve srovnání s letošním měly klesnout dotace obcím na výstavbu nájemního bydlení. Fond by 800 milióny korun mohl podpořit výstavbu 1 400 nájemních bytů. Zájem obcí se však dá čekat vyšší. Letos se fondu podařilo uspokojit zhruba 75 procent žádostí.

Omezený rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení se dotkne především výstavby obecních nájemních bytů

Zkrátka přijdou i mladí

Z letošních tří miliard na 700 miliónů klesne podpora mladým lidem na modernizaci bytů. Podle ředitele fondu bydlení Jana Wagnera by však tato částka měla být dostatečná. Na úvěry na výstavbu či pořízení bytů pro tuto skupinu obyvatel by výdaje fondu naopak mohly vzrůst o 130 milionů na 1,5 miliardy korun. Omezení výdajů zřejmě mohou čekat také vlastníci panelových domů. Dotace k úrokům na splácení úvěrů na opravy těchto domů, tzv. program Panel, asi klesnou o 200 milionů na 700 milionů korun. Na dotace na havarijní opravy by mělo připadnout 130 milionů korun, což je o 270 milionů korun méně než letos.

Hledají se zdroje

Nejpozději od roku 2008 bude fond potřebovat externí příjmy, například dotace ze státního rozpočtu. Jinak hrozí, že by nemohl pokračovat v poskytování dotací, uvádí se ve zprávě vládě. Dříve se také uvažovalo o tom, že by fond mohl získávat peníze z části výnosu daně z převodu nemovitostí, zatím ale tento záměr nebyl schválen.
ab
ab
ab
ab
ab