Kategorie

Starověký nábytek

První lidé byli kočovníky. Putovali za zvěří z místa na místo a vše co potřebovali jim poskytla příroda. Časem se však naučili obdělávat půdu a usadili se. U svých polí a pastvin si postavili první domy a v nich nalezl své místo první nábytek.
Kočovní nomádi žádný nábytek neznali, ani nepotřebovali. První nábytek začali vyrábět lidé teprve tehdy, když se trvale usídlili. První kusy byly velice primitivní. Jediným důležitým kritériem byla při jejich výrobě funkčnost. Dekorativnost nábytku začala hrát svou roli až později. Dekorativně ztvárněný nábytek si našel cestu především do domů boháčů. Ti již vyžadovali nábytek propracovanější a ladící s interiérem domu.

Podhlavnička ze starého Egypta

Mezopotámie a Egypt

Archeologické průzkumy ukázaly, že již ve Starém Egyptě a v Mezopotámii znali lidé stoličky, křesla, stoly, lehátka, postele, skříně a truhly. Stoly měly jednu až čtyři nohy, existovaly však již také hrací stolky a stolky s odklápěcí deskou. V Egyptě byl nábytek zhotovován z různých druhů dřeva, ale i z kůže, provazů, palmových listů a rákosu. Honosný nábytek zdobili Egypťané sklem a majolikou a pobíjeli drahými kovy. Domy prostých lidí nábytkem příliš neoplývaly. Ve vstupní místnosti chudého obydlí stávala pevně zabudovaná hliněná lavice nebo nízký stolek ze dřeva nebo z hlíny, u něhož se sedělo na bobku. Menší nebo větší dřevěné skříňky a četné výklenky ve zdech sloužily k ukládání předmětů. Lidé spali na hliněných a pevně zabudovaných palandách pokrytých rohožemi. Při spaní si Egypťané podkládali týl dřevěnými, kostěnými nebo kamennými podhlavničkami.

Detail výzdoby Tutanchamonova trůnu

Řecký nábytek

Nábytek starých Řeků byl funkční, pohodlný i estetický zároveň. Vedle židlí, stolů a truhel měli Řekové v oblibě lenošky a lehké, snadno přenosné postele. Řečtí řemeslníci zdobili nábytek stylizovanými listy akantu, meandry, vejcovcem a perlovcem. Alexandr Makedonský rozšířil svými výboji řeckou kulturu do oblastí kolem východní části Středozemního moře. Od 3. století se do styku s Řeky dostávali Římané, kteří si je v následujících stoletích podmanili. Římané převzali řeckou kulturu a předali ji dalším pokolením. Z uměleckých výrazových forem řeckého umění tak čerpali umělci v renesanci i klasicismu.

Křesla vyobrazená na reliéfu z Nebamonova hrobu

Římský nábytek

Římané používali druhově i tvarově shodný nábytek jako Řekové. K jeho výrobě používali i kov, v oblibě měli především bronz. Římské stoly byly zpravidla okrouhlé. Nohy velkých stolů tvořily bohatě vyřezávané reliéfy sfing, akantů a chimér. Římané již znali skříně s policemi. Mnoho kusů římského nábytku se dochovalo do dnešních dob. Muzea uchovávají především velké množství malých skládacích sedaček, stolů, bronzových židlí a truhel. Po pádu římské říše se řada způsobů výroby nábytku zapomněla. Například technika vykládání nábytku drahokamy, dřevem, majolikou a kovem byla po zániku antiky nadlouho téměř zapomenuta. Teprve od 17. století byla opět uplatňována ve stejné míře jako v době svého vzniku.
ab
ab
ab
ab
ab