Kategorie

Stáložárná kamna nové generace

Pod heslem "Večer zatop, ráno přilož" se prezentuje nový typ stáložárných kamen. Když pomineme ekologickou problematiku, topení pevnými palivy se vlivem růstu cen energií opět dostává na piedestal topných médií používaných v domácnostech.
Úplnou a bezezbytkovou technologii spalování, tak aby neškodila životnímu prostředí, ještě nikdo nevymyslel, ale systém dvojího spalování stáložárných kamen nové generace se tomuto cíli výrazně přibližuje.

Téměř dokonalé spalování

Princip tkví ve spalování dřeva na dně topeniště, které nemá popelník. Do spalovací komory se vzduch přivádí jednak v přední dolní části dvířek a dále v horní části nad dvířky. Do spalovacího prostoru kamen je tak přiváděn předehřátý vzduch, který podpoří spálení plynů uvolňujících se z paliva. Tím se zvýší účinnost a výhřevnost, doba hoření se prodlouží až o několik hodin a podstatně se zlepší čistota zplodin. Výrazná je i skutečnost snížené spotřeby paliva, které se dokonale spálí na prach. Kromě jiného systém dvojího spalování přináší i estetickou funkci. Vzduch, který klesá podél vnitřní stěny skla dvířek, vytváří ochrannou vrstvu a zabraňuje tak plamenům v přímému dotyku. Tím je docíleno stále čistého skleněného průhledu na dvířkách kamen.

Večer zatop, ráno přilož!

Heslo plně vystihuje výhody dvoukomorového spalování u stáložárných kamen, které maximálně využívají energii topného média. Další výhodou moderní technologie je hospodárný provoz, který se projeví  v úspoře paliva až o 40%, oproti klasickému spalování dřeva. Navíc dochází k minimální emisi zplodin díky dvojitému spalování kouřových plynů, což platí i při použití kouřovodu o průměru 150 mm. Hlavní předností, kterou spotřebitel ocení, je ale doba bezúdržbového provozu stáložárných kamen. Při redukovaném přísunu vzduchu je doba spalování v plně naložených kamnech kvalitním dřevem až 8 hodin, což obsah hesla „Večer zatop, ráno přilož!“ beze zbytku naplňuje.

Nadčasový design, kvalita  na věky

Vysoký výkon stáložárných kamen je dán jednak vyspělou technologií spalování, a jednak povrchovou úpravou z vysoce kvalitní dvouplášťové litiny. Kamna jsou vybavena pohyblivým roštem, který umožňuje bezprašné vyroštování popela do popelníku za provozu se zavřenými dvířky. Podle velikosti vytápěné plochy si lze vybrat z několika typů stáložárných kamen s osobitým, nadčasovým designem, který zahrnuje tradiční i moderní estetické řešení.
ab
ab
ab
ab
ab