Kategorie

Správa nemovitosti může být náročná

Pokud jste jedním z vlastníků bytu v činžovním domě nebo družstevním podílníkem, správa nemovitosti je pro vás věčně aktuální téma.
Na každého z nás doléhají starosti o provoz nemovitosti v různé míře. Ti, kdo se rozhodli vzít správu do vlastních rukou a zvládají ji bravurně, snad ani nemusí číst dál, spíš by si měli zjistit, jak mohou tento talent uplatnit v podnikání. Pro všechny ostatní, kteří lehce tápou ve službách jednotlivých správcovských firem a v tom, jaká jsou práva a povinnosti, jsme sepsali stručný návod.

Co správa nemovitostí zahrnuje

Správa nemovitosti, ať už zajišťovaná svépomocí, nebo správcovskou společností, je definovaná jako provoz a údržba budov, domů, bytů, nebytových prostor i okolí. Jedná se o kompletní zajištění nemovitosti z praktického hlediska oprav i z hlediska institucionálního – tedy finanční a legislativní stránky. Smlouvu se správcovskou firmou by mělo odsouhlasit družstvo nebo společenství v nadpoloviční většině. Správce tak zajišťuje vedení komplexního účetnictví: sledování veškerých příjmů a výdajů, zpracování daňových a statistických formulářů, zajištění kontaktů s finančním úřadem, sledování novel souvisejících zákonů, vedení evidence předpisů a plateb jednotlivých vlastníků, zasílání pravidelných přehledů a podobně. Správce samotný je pak povinen vést vlastní účetnictví včetně vyúčtování svých služeb. Správa velkých činžovních domů je náročná na čas i energii. Správa nemovitostí má na starosti také v ideálním případě bezchybný provoz nemovitosti a rychlý zásah v případě oprav, revizí a zprostředkování havarijní služby. Mezi další služby patří například zprostředkování pojištění, stavebního spoření či úvěru na domluvené opravy v domě. Je třeba zajistit právní služby a v případě oprav i stavební dozor. Správa nemovitostí může zahrnovat i realitní služby.

Jak vybrat dobrého správce nemovitostí

Pokud se vám ze seznamu zatočila hlava, vězte, že na trhu je mnoho společností, které se správou nemovitostí zabývají. Každá z nich ale nabízí jiné služby a ne všechny jsou pro vaši nemovitost ty správné. Pokud jste správce dělali sami, dobře víte, co vaše nemovitost potřebuje, a pokud správce měníte, pak zase máte jasnou představu, jaké služby vám chybí. Péče o garáže i další objekty mohou také spadat do povinností správce. Při výběru rozhodně nezapomeňte zkontrolovat, zda má daná společnost uzavřené pojištění na škodu, a do jaké výše. V případě, že po správci budete vyžadovat i vedení účetnictví, je nutné, aby bylo uzavřené i profesní pojištění odpovědnosti za škodu z vedení účetnictví.

Vypište výběrové řízení

Nejlépe uděláte, když na nového správce vypíšete výběrové řízení, kde nebudete hodnotit jen cenu, ale i další faktory, které jsou pro vás důležité. Při uzavírání smlouvy rozhodně stanovte zkušební lhůtu. Pokud měníte správce, pak nezapomeňte vypovědět stávajícího, nejlépe k 31. 12. kvůli předání účetnictví. Pokud si s některými kroky nejste jisti, užitečné informace najdete na www.nemovitosti-sprava.cz.
ab
ab
ab
ab
ab