Kategorie

Soutěž STAVBA ROKU 2009 zná vítěze!

Soutěž STAVBA ROKU 2009 zná vítěze!
Letošní sedmnáctý ročník o nejlepší stavby realizované v České republice byl včera večer na pražském Žofíně ukončen! Držiteli titulu Stavba roku za rok 2009 se staly Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, bytový dům Na Topolce v Praze, obchodní centrum City Park Jihlava, pražský železniční uzel Nové spojení a kancelářské centrum Classic 7 Business Park v Praze, a to bez rozlišení pořadí.
 

Soutěž Stavba roku je zaměřena především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby. Porota, která je složená z předních odborníků se zaměřuje hlavně na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby. Nominované stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.

Ocenění Stavba roku

Titul je udělen každým rokem pěti stavbám. Pořadí se nerozlišuje. Hodnotí se hlavně komplexní kvalita dokončeného stavebního díla - architektury. Té stavbě, jež získá prestižní titul Stavba roku - je udělena plaketa, která se připevní na stavbu.

Další ocenění

Letos se do soutěže Stavba roku přihlásilo 55 staveb, do druhého kola jich postoupilo 28. Odborná porota poté nominovala do závěrečné části soutěže 15 objektů. Krom hlavních cen byla udělena i další ocenění jako například: Cenu předsedy Senátu za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu dostalo víceúčelové centrum Fabrika ve Svitavách. Nová budova Národní technické knihovny v pražských Dejvicích získala cenu primátora metropole za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města. Cenu Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení obdržel pražský bytový areál v Nových Měcholupech. Železniční uzel Nové spojení kromě umístění mezi pěti nejlepšími stavbami získal také cenu Státního fondu dopravní infrastruktury za nejlepší dopravní stavbu. Státní fond životního prostředí ocenil za infrastrukturu Národní technickou knihovnu a za energetickou úspornost rodinný dům v Heřmanově Městci. Za sedmnáct let se hodnotilo již na devět set staveb a z toho téměř devadesát staveb získalo ocenění Stavba roku!

Proč se vůbec titul Stavba roku uděluje?

Organizátoři této soutěže si kladou za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž Stavba roku podporuje celkovou kvalitní realizaci stavebního díla od základů a zaměřuje se taktéž na kvalitní řemeslné provedení. Hodnotí se pouze stavby na území České republiky, státní příslušnost projektanta či architekta stavby česká být nemusí. I letošní ročník byl vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Kdo se může do soutěže stavba roku přihlásit?

Přihlásit se mohou stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2009.

STAVBA ROKU 2009

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Autoři: Roman Brychta, Ondřej Hofmeister, Adam Halíř, Petr Lešek – PROJEKTIL ARCHITEKTI s r.o. Projektant: PRO KIC – sdružení ateliérů PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. a DELTAPLAN spol. s r.o. Dodavatel: VCES a.s. Investor: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Titul Stavba roku 2009 je udělen za vytvoření stavby nevšedního architektonického řešení se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a k vnitřnímu prostorovému uspořádání. Bytový dům Na Topolce v Praze Autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, Olga Rosová-Kostřížová, Jaroslav Šafer – Šafer Hájek architekti s.r.o. Projektant: AED project, a.s. Dodavatel: AT DEVELOPMENT a.s. Investor: AT DEVELOPMENT a.s. Titul Stavba roku 2009 je udělen za vytvoření obytné stavby zajímavě vstupující do rozmanité starší zástavby se zřetelem k dispozičnímu řešení a kvalitě stavebních prací ve všech úrovních. CITYPARK JIHLAVA Autoři: Kuba & Pilař architekti s.r.o. Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o. Dodavatel: PSJ INVEST, a.s. Investor: CEI Building, a.s. Titul Stavba roku 2009 je udělen za architektonické řešení nákupního centra v těsném sousedství historického jádra se zřetelem k nápaditému pojetí pěti fasád a vytvoření biokoridoru. Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice Autoři: SUDOP PRAHA a.s. Dodavatel: sdružení firem: Skanska DS a.s. (vedoucí člen), SSŽ a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s. Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha Titul Stavba roku 2009 je udělen za realizaci kolejové stavby, jež zásadním způsobem modernizuje železniční dopravu v Praze se zřetelem k charakteristickému architektonickému řešení. Classic 7 Business Park – I. etapa, Praha Autoři: CMC architects, a.s. Dodavatel: Porr (Česko) a.s. Investor: NOFIM CZECH REPUBLIC s.r.o. Titul Stavba roku 2009 je udělen za proměnu historické technické stavby v ojedinělý soubor kancelářských staveb se zřetelem k citlivému a nápaditému využití původních konstrukcí a stavebních detailů. ZVLÁŠTNÍ CENY: Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR: Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy Autoři: Roman Svojanovský Projektant: Ing. Ivo Junek Dodavatel: VW Wachal a.s. Investor: Město Svitavy Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR je udělena stavbě, jež slouží veřejnému zájmu jako vzdělávací a kulturní centrum, přitom zhodnocuje nevyužitou stavbu průmyslovou na objekt s velmi dobrou funkční a estetickou hodnotou. Cena Státního fondu dopravní infrastruktury: Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice Autoři: SUDOP PRAHA a.s. Dodavatel: sdružení firem: Skanska DS a.s. (vedoucí člen), SSŽ a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s. Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha Cena byla udělena největší železniční dopravní stavbě na území České republiky s velkým významem pro železniční dopravu. Cena Státního fondu životního prostředí ČR Energetická úspornost Rodinný dům v Heřmanově Městci Autoři: Přemysl Kokeš, Mikuláš Medlík, ai5 s. r. o. Dodavatel: GRANO Skuteč spol. s r.o., AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o. investor: manželé Nešetřilovi Cena byla udělena domu, který výrazně převyšuje architektonickou úroveň domů s nízkou energetickou náročností, sofistikovaně využívá energii a je v souladu s okolní přírodou. Infrastruktura: Národní technická knihovna v Praze Autoři: Roman Brychta – PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. Projektant: Petr Jileček, HELIKA, a.s. Dodavatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s. Investor: Státní technická knihovna Cena byla udělena stavbě, která má energeticky výjimečný nenáročný management, propracovanou „building identity“. Jedná se o neokázalou, leč výjimečnou, stavbu doplňující areál vysoké školy, která u nás chyběla a je mimořádně přínosná pro obor stavitelství a architektury. Cena Státního fondu rozvoje bydlení: Bytový areál Nové Měcholupy Autoři: Andrej Páleš – EKOSPOL a.s. Dodavatel: BERGER BOHEMIA a.s. Investor: EKOSPOL a.s. Přihlašovatel: EKOSPOL a.s. Cena byla udělena za projekt cenově dostupného bydlení na vysokém a moderním standardu. Cena primátora hl. m. Prahy:  Národní technická knihovna v Praze Autoři: Roman Brychta – PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. Projektant: Petr Jileček, HELIKA, a.s. Dodavatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s. Investor: Státní technická knihovna Cena byla udělena Národní technické knihovně jako jediné veřejné stavby kulturního zaměření, budovy důsledně energeticky úsporné. Cena Development News Awards: L´Ocelot, polyfunkční dům v Praze Autoři: Petr Suske, Petr Suske – SEA Architekt Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o. Investor: L´Ocelot a.s.

Info, foto: Stavba roku, www.stavbaroku.cz
ab
ab
ab
ab
ab