Kategorie

Solární panely a ohřev bazénů

Bazén je v první řadě prospěšná investice do vlastního zdraví. Člověk si udržuje dobrou náladu, odpočine si. Problém je v tom, že sluneční paprsky většinou neohřejí vodu natolik, aby nebyla nepříjemně studená.
Přirozený ohřev slunečními paprsky je totiž dostačující pouze dva až tři týdny za celé letní období...

Solární panely pro ohřev venkovního bazénu. Foto: Viessmann

Uživatelský komfort, ano či ne?

Pokud dochází k častému střídání slunečných a chladných deštivých dní, voda v bazénu zůstává trvale chladná. Plavat se samozřejmě dá i ve studené vodě, ale mnohem příjemnější je voda teplá. I když už dnes není žádný velký problém vyhřívání bazénu pomocí konvenčního topení, raději tuto cestu vyloučíme především z hlediska ekologie. Mezi hlavní rizika využívání klasických energetických zdrojů totiž patří uvolňování plynů, které podporují vznik skleníkového efektu a plynů, jež přímým způsobem znečišťují ovzduší. Jednoduchým, moderním a hlavně ekologickým řešením je využití tepelné sluneční energie ze solárních kolektorů. Skutečně využitelné množství energie pro tento účel vzniká již v dubnu a trvá do konce září. Z dosud panující nedůvěry pramení častá otázka: jsou solární kolektory uživatelským zbytným komfortem nebo ne...?

Solární kolektory ohřívají i bazény

Při takto navozeném problému bude asi odpověď poněkud zkreslená. Většina uživatelů bude totiž vycházet ze svých finančních možností, vrozené šetrnosti, či naopak ze snahy ukázat přátelům, co vše si mohou dovolit. Nad uživatelským komfortem je proto třeba se zamýšlet zcela jinak. V žádném případě není komfort ke splnění funkce bazénu nezbytně nutný, nicméně by měl být zachován alespoň jakýsi komfort minimální. Otázka finančních možností by neměla ani v kladném, ani v záporném směru směrovat naše úvahy. Asi by se našel jen málokdo, kdo by snižoval náklady budovaného bazénu tím způsobem, že by k němu neinstaloval schody, s tím, že do vody lze skočit a z vody vylézat i bez schodů. Podobným "komfortem" (i když o poznání nákladnějším) je i solární energie pro vyhřívání bazénu. Je výhodné ji získávat během letních měsíců, kdy 70 % hodin svítí slunce, tedy v měsících srpnu až září. Sluneční energie využívaná slunečními kolektory patří mezi obnovitelné (ev. netradiční) zdroje energie, jež získáváme s minimálními negativními dopady na životní prostředí.

Řez solárním panelem. Ilustrace: Viessmann

Obligátní otázka: kam s nimi?

Solární kolektory se umisťují na střeše domu nebo na střeše garážové. Jejich délka i šířka odpovídá povrchu střechy. Čím větší počet kolektorů na střeše umístíte, tím je to samozřejmě pro vás lepší. Plocha kolektorů by měla být orientována od východu na západ. Optimální je směr střechy na jih. Sklon střechy může být až 60 stupňů. Pokud to jde, mělo by být zajištěno, aby v době od 9 do 16 hodin nezasahoval střechu žádný stín a aby mohlo na kolektory neomezeně zářit slunce. Je také dobré umístit do přívodního systému ještě před kolektory filtr na vodu. Solární kolektory musí být odolné vůči mrazu i horku. Není se ani třeba obávat nárůstu statického zatížení střechy instalací kolektorů. Jejich váha se pohybuje kolem 7 kg na m2, takže zatížení střechy kolektory je minimální. U vakuových trubicových kolektorů má každá poloha svůj energetický výkon, neboť slunce ozařuje trubice jednou po "délce" a jednou po "průměru". Jsou výkonnější než ploché kolektory, ale jejich použití jen pro ohřev letního bazénu by bylo poněkud drahým a zbytečným přepychem.

Možnosti instalace kolektorů pro ohřev vody. Nákres: Viessmann

Ze slunce do kolektoru a pak do bazénu

Kolektory jsou tvořeny systémem potrubí a mají zpravidla na povrchu černou vrchní plochu, která více přitahuje sluneční paprsky. Skrze trubice protéká voda, ohřívá se a ohřátá se vpouští do bazénu. Nutná plocha kolektorů závisí na velikosti vodní plochy a pochopitelně i na tom, jakou vyžadujeme teplotu vody v bazénu.
Hlavní pravidlo zní: plocha kolektorů = vodní ploše v bazénu. Splněním této rovnice zajistíte ohřev vody na 24 až 30°C.

Jaké typy solárních kolektorů?

Na trhu jsou nabízeny desítky solárních systémů, s různou kvalitou i výkonností. Ty nejkvalitnější dokáží efektivně využívat sluneční záření tak, že výsledná teplota vody se pohybuje kolem 35°C. Instalace je díky jednoduché konstrukci snadná, obsluha minimální, nároky na údržbu nízké, stejně jako provozní náklady. Výhodné jsou i kolektory z plastů, umožňující přímý ohřev často dosti korozivní, chlórované bazénové vody. U malých bazénů lze pro ohřev vody využít přebytečného tepla ze solárního systému, užívaného k ohřevu užitkové vody a přitápění domu. V takovém případě jsou používány celokovové kolektory s jedním zasklením a selektivním povrchem. Voda v bazénu je pak vyhřívána nepřímo - přes výměník tepla.

Montáž kolektoru. Foto: Viessmann

Investice není levnou záležitostí

Vyrábějí se solární kolektory a solární zařízení pro určitou plochu s ohledem na metry čtvereční. Investice do kolektorů nejsou malé a pořizovací cena zařízení je poměrně vysoká, ale je zapotřebí si uvědomit, že míra vyprodukované tepelné energie několikanásobně převyšuje spotřebovanou energii elektrickou a vložená investice se od prvního okamžiku ekonomicky zhodnocuje. Solární systémy se navíc budují na 10, 20, ale i 30 let. Sluneční systém je nezbytné využívat trvale, jinak se sluneční kolektory ničí. Tam, kde je orientace i sklon střechy nevhodný, je možné postavit vhodně řešený přístřešek (např. na zahradní nářadí nebo altán apod.) a na něj umístit kolektory v optimální poloze.
ab
ab
ab
ab
ab