Kategorie

Solární kolektory

Slunce je životodárným tělesem, bez něhož by na Zemi nemohl existovat život. Sluneční energii můžeme smysluplně, ekologicky a ekonomicky využít v náš prospěch. Nemůžeme si jí sice objednat více nebo méně, nikdo nám ji ale také nemůže zdražit nebo zatížit daněmi.
Zatímco ve vyspělých západních státech vlády doporučují využívání decentralizované, alternativní energie, Česká republika stále ještě patří mezi státy s vysokou mírou centralizace distribuce energií.

Sluneční svit zajišťuje život rostlinám i živočichům, nabízí však i další možnosti využití

Ekologie a solární systémy

Z ekologického hlediska je solární energie stoprocentně čistá. Při výrobě energie spalováním je znečišťováno životní prostředí. Sluneční kolektory však nic nespalují. Zachycují pouze energii, která by stejně tak jako tak na zemi dopadla. Ekologické smýšlení obyvatelstva se naštěstí stále zlepšuje a lidé častěji uvažují o alternativních zdrojích vytápění.

Čistá příroda nám bude tou největší odměnou

Ekonomika a solární systémy

Denně slýcháme o ubývajících zásobách fosilních paliv. To, že jsou tyto zdroje vyčerpatelné, má za následek jejich neustálé zdražování. Investice do solárních kolektorů se nám vyplatí nejen z ekologického hlediska, ve střednědobém až dlouhodobém horizontu se nám vrátí také ekonomicky. Instalací solárních panelů zhodnocujeme naši nemovitost také pro případ budoucího prodeje.

Dům opatřený alternativním zdrojem vytápění stoupá na ceně

Fungování solárních kolektorů

V našich klimatických podmínkách dopadá na zemský povrch průměrně 1 100 kW/ m2 solární energie. Pomocí slunečních kolektorů můžeme získat 300 – 1 200 Kwh/ m2/ rok (podle typu použitého solárního kolektoru). Solární kolektor je zařízení, které slouží k přímé přeměně sluneční energie na teplo. Solární systémy obsahují speciální trubice, které zachycují maximum energie a zabraňují rozptylování tepla do okolí. Nashromážděné teplo se pomocí teplovodní látky přivádí do objektu, kde se akumuluje v solárním zásobníku. Ze solárního zásobníku je pak teplá voda pomocí oběhového čerpadla rozváděna po domácnosti do místa spotřeby (koupelna, kuchyň, teplovodní radiátory, podlahové topení).

Solární kolektory

Využití solárních kolektorů

Ohřev teplé užitkové vody Představíme-li si, že běžná domácnost spotřebuje ročně asi 2 600 kWh energie na ohřev užitkové vody, tak k pokrytí této spotřeby nám postačí 3 sluneční kolektory (1 x 2 m) o celkové ploše 6 m2.  Denně nám tak mohou poskytnout až 300 litrů teplé vody. Pro celoroční přípravu dostatečného množství teplé vody je však třeba počítat ještě s dalším, základním zdrojem ohřevu užitkové vody (elektrický bojler, plynový kotel). Přitápění Tepelné zisky můžeme uložit i v zásobníku pro systém vytápění. Ohřev bazénu Zejména v letních dnech se nabízí možnost využít nashromážděného tepla k ohřevu bazénu.

Sílu blahodárného Slunce si uvědomovali již naši předkové, je na čase, abychom ji ocenili i my

Rady a tipy • Panely solárních kolektorů instalujeme nejlépe na šikmé ploše natočené k jihu. Doporučuje se úhel 30° v létě a 60° v zimě. • Vlastník nemovitosti s nainstalovanými slunečními kolektory může požádat o podporu ze Státního fondu životního prostředí. • Solární kolektory se vyplatí hlavně u objektů s vyšší spotřebou teplé užitkové vody. • Životnost solárních kolektorů je udávána v řádech desítek let.
ab
ab
ab
ab
ab