Kategorie

Slavnostní zahájení dotačního programu Zelená úsporám se konalo na Stavebních veletrzích v Brně

Příjem žádostí o podporu dotačního programu Zelená úsporám, který je určen na podporu obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor v domácnostech, dne 22.4.2009 zahájil ministr živtního prostředí Martin Bursík na Stavebích veletrzích v Brně.
 
Tisková zpráva Státního fondu životního prostředí

Slavnostního zahájení, které se konalo na brněnském výstavišti se zúčastnil kromě ministra Bursíka i ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Štěpánek, I. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík a vedoucí odboru implementace GIS SFŽP ČR Irena Plocková.

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. „Je to největší ekologický dotační program v naší historii. České a moravské domácnosti dnes vydávají za energie téměř třetinu svých ročních výdajů, to se může podstatně změnit," říká ministr životního prostředí Martin Bursík.
Tisková konference ze dne 22.4.2009 na Stavebních veletrzích v Brně
 

Příjem žádostí zahájen na Den Země

Příjem žádostí o dotace je zahájen dnes na Den Země a bude kontinuálně pokračovat až do konce roku 2012. Požádat o dotaci je možné na krajských pracovištích SFŽP nebo od konce května na pobočkách bank. Banky, které budou žádosti administrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice.
„Do veřejné zakázky na poskytování bankovních a souvisejících administrativních činností při poskytování dotací z programu Zelená úsporám se přihlásilo pět bankovních domů - Česká spořitelna, Komerční banka, Československá obchodní banka, UniCredit Bank a LBBW Bank. Všechny přihlášené banky mají šanci se na programu podílet. Nyní s nimi, stále ještě v rámci veřejné zakázky, jednáme, " uvedl ředitel SFŽP ČR Petr Štěpánek.
 

O dotaci lze žádat jak před realizací optaření tak po ní

O dotaci z programu Zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní (kromě opatření dokončených před 1. dubnem 2009). Formuláře na podání žádosti o dotaci jsou k dispozici mj. na webových stránkách www.zelenausporam.cz.
 
Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500 (PO - PÁ od 8:00 do 16:00) a stránky www.zelenausporam.cz.
Ministr Bursík s ředitelem Štěpánkem při této příležitosti zveřejnili také další, již desátou, výzvu k podávání žádostí do Operačního programu Životní prostředí. Ta je zaměřena na projekty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence, investice do obnovitelných zdrojů energie pro vytápění i výrobu elektřiny a investice do energetických úspor v budovách veřejného sektoru. Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1 a 3 budou přijímány od 4. května do 30. června 2009.
 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 6 miliard korun, z toho na prioritní osu 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní ve výši 1 miliardy korun, na prioritní osu 3 Udržitelné využívání zdrojů energie ve výši 5 miliard korun.
Foto: archiv redakce Světa bydlení
ab
ab
ab
ab
ab