Kategorie

Skvost v ostravské galerii výtvarného umění "JUDITA" aneb tajemství krásy JUDITY S HLAVOU HOLOFERNA Gustava Klimta

Velkým lákadlem byl pro návštěvníky ostravského Domu umění obraz Gustava Klimta Judita. Díky velké mediální kampani se na toto dílo přišlo podívat několik tisíc lidí. Co o tomto obraze vlastně víme?
Judita patří k nejdražším obrazům světa, její tržní hodnota je odhadována na 2 miliardy korun, veřejnost ji může obdivovat přes pancéřované sklo. Gustav Klimt Juditu namaloval okolo roku 1905, k fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě byla přidána roku 1950 jako konfiskát z německého majetku.

Klimt erotoman

Hlavním předmětem Klimtova uměleckého zájmu byla žena, modelky maloval i oblečené, ale požadoval po nich velmi vyzývavé pózy a smyslné doteky, osobnost ženy chtěl vyjádřit pomocí sugestivních gest, které dokáží vyjádřit nejhlubší ženské vášně. Tímto přístupem neměl daleko k Freudově psychoanalytickým výkladům čerpajícím z hloubky lidského podvědomí. Některé Klimtovy práce hraničily s pornografií a nedostaly se proto ani k očím veřejnosti. O Gustavu Klimtovi je známo, že se svými modelkami často udržoval sexuální poměr, některé z nich dokonce porodily Klimtovi dítě. Klimtova žena Emilie Flögeová mu jeho pletky celý život trpěla.

Pověst o Juditě intrikánce

Gustav Klimt se při malování rozměrných alegorií i portrétů žen nechal inspirovat mytickými tématy ze starověkého Egypta, japonským a byzantským uměním. V případě obrazu Judity s hlavou Holoferna Klimt zabrousil do období 6. stol př. n. l., kdy Novobabylonská říše pod vládou Nabukadnezara II. neustále rozšiřovala své území. Pověst o Juditě začíná, když se nejvyšší Nabukadnezarův velitel jménem Holofern snaží dobýt území biblické Palestiny (Izrael). Izraelci se chtěli Babylóňanům postavit, začali opevňovat svá města, ale vychytralý Holofern objevil potrubí, kterým vede do města voda a dal jej zpřetínat. Žízní trpící obyvatelé už se chtěli vzdát, ale ti nejtvrdohlavější rozhodli, že přečkají ještě 5 dní.
Mladá, rázná Izraelka Judita se rozhodla vzít komplikovanou situaci do svých rukou. Slavnostně se oblékla, ozdobila se náramky, prsteny a náušnicemi, sbalila víno a jídlo a vydala se i se svými služebnými na cestu. Díky své dokonalé kráse se v táboře dostala až Holofernově stanu, přesvědčila jej, že si je jistá pádem svého města, nechce se stát jednou z obětí a rozhodla se proto přidat na jeho stranu. Holoferna Judita samozřejmě okouzlila, přidělil jí vlastní stan a také jí dovolil, aby mohla za nocí opouštět tábor a rozmlouvat se svým bohem.
Čtvrtého večera Holofern pozval Juditu do svého stanu, aby s ním povečeřela. Během večera vypil mnoho vína, které jej velmi unavilo, Judita toho využila a mečem mu uťala hlavu. Vrátila se do města a Holofernovu hlavu zde přibila na městské zdi. Babylónští vojáci se zalekli a utekli.
Gustav Klimt: Judita, 1905, olej - plátno 100x53,5 cm, Galerie výtvarného umění v Ostravě
Foto: archiv redace Světa bydlení
ab
ab
ab
ab
ab