Kategorie

Škodliviny v potahových materiálech

Kdyby bylo vše tak jednoznačné jako u potravin, mnohé textilie bychom si domů jistě nepřinesli. Zatímco na obalech potravin je ze zákona nutné uvádět složení výrobku, u ostatních produktů toto nařízení neplatí. Právě textilie jsou jedním z nejčastějších materiálů, se kterými přicházíme každodenně do styku.
Při výběru potahů, čalounění nebo závěsů klademe většinou prvotní důraz na barvu, materiál a jeho vlastnosti. Měli bychom však také mít na paměti, že většina těchto výrobků je upravována chemicky. U některých chemických látek nejsou dosud stanoveny nejvyšší přípustné limity, a pokud ano, kontroly neprobíhají v dostatečném rozsahu.

Od textilií očekáváme hodně

Od textilií se očekávají vysoké užitné vlastnosti. Měly by být nemačkavé, odolné proti otěru i umazání, dále vyžadujeme stálobarevnost i nehořlavost, měly by odolávat útokům molů, a při tom všem by měly být příjemné na omak. Tyto vlastnosti však látky samy o sobě nemají, proto je čeká chemické ošetření. Přírodní látky přicházejí do styku s chemickými sloučeninami již při pěstování a jejich následné úpravě. Při pěstování bavlny se například používá hodně pesticidu. Naštěstí se jejich zbytky téměř úplně odstraní při zpracování. U hedvábí, které je pěstované v Číně, Indii a Jižní Koreji, je nutné počítat se zbytky PCP (pentachlorfenoly - chlorované deriváty fenolu). K barvení se v těchto oblastech stále používá i škodlivá azobarviva.
 • PCP (pentachlorfenol)

  PCP je rakovinotvorný. Způsobuje také poruchy srdečního rytmu, kožní záněty a dýchavičnost.
 • Azobarviva

  Azobarviva jsou syntetické barvicí prostředky. Některá mhou uvolňovat tzv. aromatické aminy, které jsou považovány za jedovaté a rakovinotvorné.
 • Formaldehyd

  Formaldehyd dráždí sliznice, dýchací cesty a oči. Při vyšší koncentraci vyvolává dýchací potíže, bolest hlavy a nevolnost.

Žádná textilie není dokonalá

Každá látka má své přednosti a nedostatky. Aby se docílilo maximální optimalizace, látky se upravují. Úpravy mohou probíhat mechanicky nebo chemicky. Typická je úprava textilií nehořlavými prostředky, látkami chránícími proti hmyzu a molům (například pyretroidy), používány jsou prostředky odpuzující nečistotu nebo antielektrostatické přípravky. Nové, „lepší“ vlastnosti látky získávají díky chemickým sloučeninám, které jsou často zdravotně závadné.

Nehořlavost zaručena. Ale za jakou cenu?

Nehořlavé látky obsažené ve výrobcích mají zabránit požáru. Skládají se ovšem z velkého množství chemických látek, a to jak anorganických (fosforové a antimonové sloučeniny), tak organických (halogenované uhlovodíky). Zdravotně závadné jsou hlavně halogenované uhlovodíky, které jsou sice téměř nehořlavě, protože obsahují chlor nebo brom, ale při požáru z nich mohou unikat vysoce jedovaté dioxiny a furany.

Bez molů nebo raději s nimi?

Na pováženou je také používání pyretroidů, kterými je ošetřována vlna, aby byla odolná vůči molům. Přitom se jedná o nervové plyny, které mohou škodit i člověku.

Úprava odpuzujíc nečistotu. Potřebujeme ji?

Mnohé produkty lákají upozorněním, že potahovina je opatřena úpravou proti znečištění. U pratelných potahů je však tato úprava víceméně zbytečná. Praním se stejně obsah většiny chemických látek výrazně snižuje. Co dělat, pokud máme podezření na přítomnost škodlivin?
 • V první řadě se obrátíme na hygienické a spotřebitelské instituce.
 • Problematické produkty si můžeme nechat i sami otestovat na přítomnost škodlivin.

Pozor na kůži

Obezřetní bychom měli být zejména při výběru čalouněného nábytku s koženými potahy. Zde existují velké rozdíly v kvalitě a šetrnosti vůči zdraví i životnímu prostředí. Potah jako takový problematický není. Nebezpečná je jeho povrchová úprava. Kůže z dovozu může obsahovat chrom VI, který se už při činění kůže prakticky nepoužívá. Chrom VI se při doteku dostává do těla. Tvrdí se o něm, že poškozuje genetický materiál a vyvolává nádorová onemocnění. Chromáty kromě toho způsobují alergie. U některých výrobků se můžeme setkat s tím, že kůže je ošetřena vysoce jedovatým rakovinotvorným biocidem pentachlorbenolem (PCP), který brání tvorbě plísní během přepravy zboží. V kožených potazích se mohou nacházet i nebezpečná azobarviva.
ab
ab
ab
ab
ab