Kategorie

Seriál o tepelných úsporách: Jak vybrat a navrhnout zateplení?

Zateplení má svoje normy a předpisy, které je nutno dodržovat. Jak bychom tedy měli postupovat při plánování této stavební úpravy?

Proč zateplovat?

"Hlavním důvodem, často ale ne jediným, jsou úspory, kterých se díky zateplení dosáhne. Sníží se tím výrazně náklady na vytápění celého objektu, který je dostatečně a správně zateplen. Nicméně jsou tu i další faktory, jako například akustika, ochrana před nežádoucím přehřátím vnitřních prostor v létě, požární hledisko, a tak dále," vysvětluje Karel Sedláček, manažer technické podpory ve společnosti Isover. Všechny tyto důvody je nutno nejprve zvážit, než se rozhodneme pro určitou formu zateplení, abychom dle našich požadavků zvolili to nejlepší. Obecně se dá říci, že je nutno zajistit soulad mezi legislativou a požadovanými úsporami energie.

Jak zateplení navhrnout?

Před vlastním návrhem zateplení je nutno rozhodnout, jakou kvalitu zateplení očekáváme. Rozhodování je to podobné jako v případě nákupu jakékoliv jiné věci či služby. Musíme si tedy ujasnit, zda chceme jen to nejnutnější, běžný standard, či něco navíc. Pokud víme, jak kvalitně chceme dům zateplit, měli bychom se obrátit na odborníka, nejčastěji projektanta, a nechat si zpracovat podrobný projekt zateplení stavby. V projektu se pak zohlední právě námi zvolená kvalita zateplení. Jakmile máme hotový projekt, nic nebrání tomu nechat si od realizačních firem zpracovat jednotlivé cenové nabídky.

Nejnáročnější je střecha a fasáda

Co možná nejvyšší tloušťku izolace je třeba zvolit právě u fasád a střech, které se na úniku tepla podílejí nejvíce.  Dochází u nich k rozdílu teploty celkem 35°C (tento rozdíl je závislý na nadmořské výšce a zeměpisném umístění stavby). Právě proto by se měla kvalita a tloušťka tepelné izolace u fasády volit co možná nejvyšší. Také provedení montáže by mělo být podle určitých zásad dle ČSN 73 2901 (provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS). Samozřejmě nesmíme opomíjet i kvalitu oken a dveří, stejně jako řešení detailů a vzniku tepelných mostů v konstrukci. Přehled minimální a doporučené tloušťky izolací v konstrukcích zobrazuje následující tabulka (klikněte na obrázek pro větší rozlišení):

Normy a předpisy

Ideální stav samozřejmě je, otevřít si příslušnou platnou normu a v ní si zjistit, jaké nároky jsou kladeny na zateplení pro tu či onu část budovy. "Pro naše potřeby je to norma ČSN 73 0540-2, která uvádí, jaký musí mít konstrukce součinitel prostupu tepla UN , což je hodnota, která názorně ukazuje, jak rychle teplo uniká z objektu ven," uvádí Karel Sedláček. Ideální by samozřejmě bylo, aby tato hodnota byla co možná nejmenší. V praxi ale musíme splnit alespoň určitá minimální kritéria, a ta jsou samozřejmě zakotvena v normách. Norma ČSN 73 0540 není jen doporučená, jako je tomu dnes u většiny platných norem, k této normě se vztahují i předpisy zakotvené ve stavebním zákoně a jeho prováděcí vyhlášce MMR č.137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu a v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášce MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Dlouhodobě se v každém případě vyplatí normám nejen dostát, ale ještě je při zateplování překonat. Nejen že si tak zajistíte energetický průkaz budovy na delší dobu i po případných změnách legislativy, ale ušetříte více za teplo a zvýšíte tržní cenu svojí nemovitosti.

S izolací ušetříte

Zateplením si pomůžeme k úspoře celkových nákladů za vytápění, ale musíme je dělat důsledně a všude. Ne tedy jen v místech, kde největší tepelné ztráty předpokládáme (střecha, fasády), ale i v místech, kde se zdánlivě tepelné ztráty nejeví až tak velké (podlaha, okna, dveře, detaily a jejich tepelné mosty, atd.). Úspora nákladů na vytápění se pohybuje v desítkách procent: Jak uvádí společnost Isover na modelovém příkladu rodinného domu, zateplení může znamenat i zhruba šedesátiprocentní úsporu. Příště: Jak si poradit se stavem tepelné izolace po povodni? Přečtěte si také: Základní přehled způsobů, jak ušetřit na teple a vytápění 

ab
ab
ab
ab
ab