Kategorie

Seriál o historii bydlení, Lesk a bída středověku, III. část

V jižní a západní Evropě vykazují stavby ve středověkých městech větší variabilitu. Tato města, a potažmo jejich stavby, těží z obrovské prosperity, námořního obchodu a rozvoje řemesel.
Například přístavní město Janov se na počátku 14. století stalo centrem s nejvyšší hustotou osídlení v západní Evropě a svému obyvatelstvu nabízelo pro nedostatek prostoru bydlení v několikapatrových domech. I dnes při putování Itálií narazíme na poměrně malém území na velmi pestrou paletu středověkých měst a městeček, které se velmi liší nejen svou polohou a uspořádáním, ale i architekturou s individuálními rysy.

Seina – majestátní věž Palazzo Pubblico

Města s vysokými věžemi

Celý Apeninský poloostrov představuje bohatou směsici, kde každé město vyniká svým osobitým půvabem. Nejen čtyři veličiny komunální Itálie – Benátky, Janov, Milán a Florencie, ale téměř nekonečné panoráma menších center, z nichž každé má svůj osobitý ráz: Siena, která zbohatla na bankovních operacích, Cremona na barchetu, Lucca na hedvábí, San Gimignano na šafránu – to vše nám dává nahlédnout do své bohaté stavební historie. Poslední jmenované město se dodnes pyšní svými vysokými věžemi, casa torre, kterých se do dnešních dob dochovalo patnáct z původních dvaasedmdesáti. Tyto symboly moci, které si velmoži stavěli poblíž svých domů také pro praktické obranné účely, se nacházely ve velké většině měst v Toskánsku, dochovány do dnešních dní zůstaly však pouze v San Gimignanu a v náznacích je nalezneme také v Sieně.

San Gimignano – pohled z ptačí perspektivy

Městský palác v každém městě

Každé z těchto měst mělo svůj nákladně vystavěný palazzo comunale (městský palác) a nádherné soukromé paláce, které dokládaly nejen hrdost svých svobodných obyvatel, ale vystavovaly na odiv také značný majetek svých vlastníků. V Toskánsku, v Umbrii, v Romagni či v Lombardii vedlo sebevědomí svobodných občanů k nástupu urbanismu inspirovanému antikou, k úpravě náměstí, stavbě monumentálních radnic či výzdobě kašen, vše s jediným zřetelem: přispět ke slávě města.

Siena – Palazzo Comunale (městský palác)

Doba luxusu

Nákladným stavbám odpovídala i výzdoba interiéru. Uplatňuje se nábytek nejvyšší kvality, dekorují se stěny a dřevěné stropy, pořizují se gobelíny a drahé látky a vývoj se výrazně posouvá k vybudování reprezentativních obytných světnic, které svým majitelům mohou poskytnout dostatek pohodlí a luxusu. I když se tato tendence prosadila pouze u nejvyšších vrstev městského obyvatelstva, přesto předznamenala zálibu v luxusním a nákladně budovaném obydlí renesance.
ab
ab
ab
ab
ab