Kategorie

Sčítání lidu 2011: Už jenom dva dny na odeslání formulářů!

Ve čtvrtek 14. dubna je poslední termín, kdy můžete vyplnit a odevzdat sčítací formuláře. Přinášíme vám potřebné vzory tiskopisů, rady, návody a odkaz na vyplnění sčítání lidu online.
 

Téměř každých deset let dochází k novému sčítání lidu, domů a bytů. Jak bude probíhat to letošní, co všechno vás v dotaznících čeká a které odpovědi zajímá Český statistický úřad nejvíce? Sčítání lidu probíhá až do 14. dubna. Od 7. března nás po celé republice navštěvují sčítací komisaři, kteří roznášejí formuláře k vyplnění. Jejich roznáška končí v pátek 25. března 2011. Každý z nás obdrží zelený Sčítací list osoby, majitelé a uživatelé bytů obdrží žlutý Bytový list a majitelé či správci domů oranžový Domovní list.

Na internetu můžete sčítací formulář vyplnit a odeslat online, aniž byste jej museli fyzicky odevzdávat. Budou vám k tomu stačit dvě čísla z formuláře, který jste dostali od sčítacího komisaře.

Formuláře je možné začít vyplňovat a odevzdávat až od 26. března 2011, a to takovou cestou, kterou jste si se sčítacím komisařem dohodli. Existují tři možnosti, formuláře můžete poslat poštou (poštovné se v tomto případě neplatí), můžete je odevzdat zpět svému komisaři nebo je jednoduše vyplníte online na internetu. Poslední varianta je patrně nejpohodlnější a nejrychlejší. Formuláře můžete vyplnit také za své starší příbuzné, přirozeně za jejich přítomnosti. Čas na odevzdání vyprší 14. dubna 2011, tohoto dne sčítání končí.

Vzory vyplněných formulářů pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 List osoby Bytový list Domovní list

Rozhodný okamžik pro sčítání lidu

Rozhodující je stav k datu 26. března 2011. Pojem „rozhodný okamžik“ v tomto případě znamená, že je třeba uvést všechny relevantní informace, které nabudou platnosti do půlnoci 25. března. Jako příklad je uváděno narození dítěte: Pokud se narodí do půlnoci 25. března, pak je nutné uvést jej ve sčítacím listu osoby. Narodí-li se ale po půlnoci, do sčítání se tentokrát nepočítá.

Sčítání lidu a online dotazník

Jestliže jste se rozhodli vyplnit formuláře elektronicky, v žádném případě tištěné formuláře, které jste obdrželi od sčítacího komisaře, nevyhazujte. Každý totiž obsahuje dva unikátní kódy (ve spodní části vedle čárového kódu), se kterými se přihlásíte na internetových stránkách Sčítání lidu. Online vyplňování je mnohem rychlejší a automaticky odpadají otázky, které jsou v určitých směrech nepodstatné. Například jste-li momentálně bez práce, nemusíte se zabývat vyplňováním dotazu, jak se do práce dopravujete. Tato otázka se automaticky ruší. Začít vyplňovat můžete po půlnoci v sobotu 26. března.

Jaké bydliště uvést, trvalé nebo přechodné?

Statistický úřad nezajímá, jestli žijete na trvalém nebo přechodném bydlišti. Ve formuláři uveďte vaši současnou adresu, tedy bydliště, na kterém žijete v rozhodném okamžiku.

Jak proběhne sčítání, jste-li mimo ČR?

Pokud se stane, že budete v době sčítání v zahraničí (platí pro krátkodobou i dlouhodobou nepřítomnost), pak existuje několik způsobů, jak se sčítání lidu zúčastnit. Formuláře za vás může vyplnit příslušník rodiny nebo vám zašle unikátní kódy a formuláře vyplníte online z kteréhokoli koutu světa. Jestliže za vás nikdo formuláře převzít nemohl a vy se nedostanete do ČR před ukončením sčítání (tj. před 14. 4.), budete sečten pouze podle informací, které jsou dostupné v ISEO (Informační systém evidence obyvatel) Ministerstva vnitra ČR. Stihnete-li se vrátit do 14. 4., je vaší povinností si formuláře vyzvednout na sběrném místě České pošty, na pracovištích ČSÚ a od 5. dubna také na každém obecním úřadu.

Které otázky ve sčítacích formulářích nenajdete?

Český statistický úřad již nepotřebuje znát, zda jste majitelem TV, automatické pračky nebo zda vlastníte automobil. Nezajímá ho ani další vybavení bytu, nebo jestli jste majitelé rekreačních nemovitostí. Dotazy na jednotlivce nebudou zahrnovat data sňatků ani pořadí manželství a nebudete muset vyplňovat ani otázky týkající se dalšího zaměstnání nebo vašich příjmů. Formulář pro sčítání lidu lze vyplnit i online.

Co statistický úřad zajímá nejvíce?

První otázky ve formulářích se budou týkat bytu/domu, ve kterém žijete (např. jestli se jedná o nájemní byt nebo jste jeho vlastníkem či zda můžete využívat plyn, vodu, elektřinu atd.).  Najdete zde také otázky, které budou zjišťovat vaše nejvyšší ukončené vzdělání, národnost a mateřský jazyk, bydliště, náboženské vyznání, postavení v zaměstnání, počet narozených dětí apod. Statistický úřad také bude zajímat, jestli máte doma možnost využívat PC a internet. Foto: Bigstockphoto.com

ab
ab
ab
ab
ab