Kategorie

SAPELI přináší montážní pěnu vyšší řady

V loňském roce uvedla společnost Sapeli na trh celou sadu montážní chemie určené pro montáž jejích dveří a zárubní. Nyní je tato řada rozšířena o novou montážní pěnu vyšší kvalitativní třídy se specifickými vlastnostmi – chytrou pěnu PUR logic.
Nová pěna by se měla na trhu objevit v průběhu tohoto měsíce. Společnost Sapeli tak rozšiřuje svou sadu montážních pěn, kterou uvedla do prodeje v dubnu minulého roku. Zaváděný výrobek má oproti předcházející řadě několik výhodných vlastností, vycházejících z odlišné struktury samotné pěny. „Hlavní signál o potřebě tohoto typu výrobku vyslaly naše autorizované montážní firmy,“ vysvětluje Ing. Ullmann, manager technického rozvoje Sapeli a pokračuje: „Jejich hlavními argumenty bylo zrychlení práce díky lepší manipulaci s dózou, přesnější rozpínání vlastní aplikované pěny a v neposlední řadě potřeba nových specifických vlastností montážní pěny.“

Nová pěna má oproti předchozím odlišnou strukturu i rozpínací vlastnosti

PUR logic – chytrá pěna

K vzájemné spolupráci byly následně osloveny čtyři dodavatelské firmy a jejich produkty byly podrobeny různorodým zkouškám. Z posuzovaných vlastností byl kladen důraz hlavně na  strukturu pěny – její rovnoměrnost, chování pěny při samotné aplikaci - stékání, prskání, nevystříkaný obsah dózy, rychlost vytvrzování pěny vycházející z její nelepivosti a řezatelnosti, velikost obsahu dózy a samozřejmě cena. Ze série testů vyšla nakonec vítězně firma Würth, spol. s r.o., která kromě nejlepších technických parametrů navíc nabídla i zvukově-izolační vlastnosti. Její pěna PUR logic zaujala také vysokou výtěžností. V testu se z ní podařilo získat až 45 m pěny oproti konkurenčním produktům s 30 m.

Oproti konkurenčním produktům (vlevo) zaujala nová pěna (vpravo) hlavně svojí vyšší výtěžností

Výhodné vlastnosti

Díky zmíněné vyšší výtěžnosti bude výrobek moct být prodáván v menší dóze (500 ml oproti předchozím 750 ml), menší dóza by měla ulehčit manipulaci s pěnou a zefektivnit práci. Nová pěna dále velice lehce vyplní všechny potřebné skulinky při montáži zárubní, aniž by působila větší rozpínací silou a tím jakkoli vychýlila zárubně. Výhodou je i to, že je aplikovatelná již při -5°C teploty povrchu, dobré zvukově-izolační vlastnosti přijdou vhod zejména při instalaci zvukově-izolačních dveří.
ab
ab
ab
ab
ab