Kategorie

RSTS a Nadační fond Kolečko pomohou dětem, které to potřebují

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. nashromáždila ve spolupráci s klienty v rámci unikátního vánočního projektu s názvem „Rozsviťte raději dětské oči“ prostředky ve 957 400 Kč.
Finanční dar v celkové hodnotě  jednoho milionu korun bude předán Nadačnímu fond Kolečko, který jej rozdělí  mezi centra dětské traumatologie v České republice. „Jsme velmi rádi, že se nám společně s našimi klienty podařilo nashromáždit tak velkou částku, která pomůže dobré věci. Nechtěli jsme jít před vánoci klasickou cestou rozdávání dárků klientům za každý uzavřený obchod, ale projekt „Rozsviťte raději dětské oči“ jsme realizovali s vírou, že prostředky raději věnujeme těm, kteří to nejvíce potřebují. Jeden milion korun, který se nám podařilo nashromáždit ve spolupráci s 20 000 novými klienty, půjde na nové přístrojové vybavení, které pomůže dětem po úrazu překonat trauma a vrátit se rychleji do běžného života. Jsme rádi, že jim můžeme poskytnou takovou pomoc,“ sdělil Tomáš Vášáry, marketingový ředitel Raiffeisen stavební spořitelny a.s. Získané finanční prostředky – jeden milion korun – půjdou prostřednictvím Nadačního fondu Kolečko konkrétně na tyto účely. Finanční dar získají čtyři traumacentra: - Dětské traumacentrum Motol využije finanční dar k nákupu zevních fixatérů v celkové hodnotě 280 511 Kč pro 2. ortopedickou kliniku, která zajišťuje rozsáhlou operativu poraněných kostí v dětském věku. - Dětské traumacentrum FN Plzeň použije finanční dar na nákup monitoru ICP (intrakraniálního tlaku) pro JIP Dětské kliniky. Monitor v ceně 185 – 200 000 Kč bude sloužit pro monitorování dětských pacientů se závažným poraněním hlavy. - Dětské traumacentrum FN Brno bude moci pořídit v hodnotě 250 000 Kč systém zevní fixace pánve Medium external fixator a LCP instrumentarium - jde o sadu drobných dlah, které se používají při závažných poraněních dolního nebo horního konce předloktí. - Dětské traumacentrum Ostrava koupí za finanční dar ve výši 192 269 Kč modul Heliox k plicnímu ventilátoru, který umožňuje bezpečnou ventilaci s využitím směsi Helia + kyslíku u kriticky nemocných dětí s vysokou rezistencí dýchacích cest, snižuje také možnost plicního barotraumatu. Dále pořídí Aeroneb Pro nebulizer medikamentů s příslušenstvím k plicnímu ventilátoru. Šeky s finančními prostředky budou slavnostně předány zástupcům center na regionálních galkoncertech s exkluzivním obsazením. Koncerty pořádá RSTS pro své klienty a jejich rodinné příslušníky, kteří projekt podpořili. Těšit se tak mohou na vystoupení hvězd jako je 4TET Jiřího Korna, skupina Kryštof a Miro Žbirka.
ab
ab
ab
ab
ab