Kategorie

Rozhovor o nízkoenergetickém bydlení se správcem Nízkoenergetického domu Sluňákov

V poslední době stále častěji slýcháme mluvit o nízkoenergetickém či ekologickém bydlení, o pasivních domech nebo o domech krytých zemí. Všechna tato kritéria splňuje Nízkoenergetický dům Sluňákov, který se nachází poblíž Olomouce. Sídlí v něm Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Na naše otázky odpovídal pan Jakub Shrbený, správce budovy, který s rodinou přímo v tomto domě bydlí.
Jaký zájem o nízkoenergetické bydlení, případně o domy kryté zemí jste v poslední době zaznamenali? Zájemců je dost, někteří se k nám jezdí inspirovat pro vlastní projekty, jiní jen tak ze zvědavosti. Většinou je zajímají peletkové kotle a solární panely a jejich princip. Mají lidé vůči těmto architektonickým trendům stále nějaké předsudky? Ano, u většiny stále přetrvává názor, že cihla je cihla a plyn je plyn, nebo že to přeci nemůže fungovat při své jednoduchosti, ale my vidíme, že to funguje.  Myslím, že určitou roli hraje též obecný předsudek o ekologii jako takové, že většina lidí na to prostě "nehraje".
Jaké jsou hlavní výhody nízkoenergetického bydlení? Jsou i jiné výhody kromě úspory energie?
Kromě úspory energie například určitý komfort z hlediska uživatele - když si třeba na jaře otevřete na hodinu okno v tomto domě, po zavření máte pořád díky využití slunečního svitu a dokonalejším izolacím příjemné teplo bez jakéhokoli přitápění, kdežto v klasickém domě budete cítit chlad, dokud si nezatopíte.
Jaké jsou pořizovací náklady v porovnání s vybudováním klasického domu? Pokud  jsou vyšší, jaká je návratnost těchto nákladů? Obecně se uvádí, že nízkoenergetická varianta domu je na výstavbu o několik procent dražší, návratnost se liší s rozsahem použitých technologií. Může být od pěti do třiceti let.
Jaká pozitiva z hlediska ekologie přináší bydlení v nízkoenergetickém domě?
 Jsou to samozřejmě dopady na životní prostředí, jde zejména o vstupy do budovy, ať už elektrické energie nebo paliv, kterých se spotřebuje méně.
Jakým způsobem je váš nízkoenergetický dům vytápěn?
Natápíme neustále akumulační tank s asi 12 metry krychlovými vody a ta je použita pro ohřev vzduchu nebo přímo pro otopná tělesa. Natápění se děje kombinací slunečních kolektorů a kotlů na biomasu. Administrativní a přednášková část domu teplým vzduchem a ubytovací část otopnými tělesy. Vháněný vzduch je nejprve předehříván zemními výměníky, dále je ještě ohříván odpadním vzduchem z místnosti a ještě dle potřeby přihříván teplou vodou. Nemalou úlohu v ohřívání domu hrají též sluneční paprsky, které prostupují skrz velkou plochu oken do všech místností kromě technického zázemí.
Jakými opatřeními zajišťujete ekologicky šetrný provoz domu?
 Použitím například šetrných čisticích prostředků, úsporných svítidel, tříděním odpadu nebo využitím dešťové vody pro WC.
redakčně upraveno
ab
ab
ab
ab
ab