Kategorie

Rok 2030: pět z osmi miliard lidí bude žít ve městě

Již v příštím roce bude žít v městských aglomeracích přes polovinu obyvatelstva naší planety. Do roku 2030 tu bude žít téměř pět z osmi miliard lidí. Prognózu přináší zpráva Stav světové populace v roce 2007, kterou představila výkonná ředitelka Fondu OSN pro otázky populace (UNFPA) Thoraya Ahmed Obaidová.
Ve vyspělých zemích se očekává relativně mírný růst městské populace, ale riziko hrozí především v rozvojových zemích.

Afrika a Asie, města lákají

V Africe a Asii se počet obyvatel žijících ve městech během dvaceti let zdvojnásobí z nynějších 1,36 miliardy na 2,64 miliardy. V roce 2030 bude 81 procent městského obyvatelstva připadat na rozvojové země, a to ze 70 procent na Afriku a Asii.

Současná politka

Ze zprávy vyplývá kritika součastné strategie, kdy chudá část obyvatelstva je držena mimo města. Taková politika brání lidem, aby se zapojili do ekonomické aktivity a má za následek zhoršení chudoby a degradaci životního prostředí, čímž vytváří podmínky pro růst násilí a extremizmu.

Největší nápor čekají města do půl miliónu obyvatel

Zpráva uvádí, že většina migrace se vyhne největším městům a bude směřovat do "menších" měst s půlmiliónem obyvatel. Tato města však většinou nemají prostředky na začlenění nově příchozích, může to vést k sociálnímu neklidu včetně náboženského extremizmu.
ab
ab
ab
ab
ab