Kategorie

Rekonstruovat starý dům? Zvažte argumenty

Důvodů, proč se pustit do rekonstrukce staršího objektu, je celá řada. Asi stejně tolik, jako důvodů, proč začít stavět zcela od začátku. Podívejme se na nejčastější důvody pro rekonstrukci.
 

Rozvinutá infrastruktura

Vhodných pozemků na „zelené louce“ každým rokem ubývá a najít vhodnou lokalitu bude stále těžší. Navíc v satelitech těžko hledáme obchody a služby, dětská hřiště, někdy dokonce chybí i zpevněné komunikace, chodníky nebo pouliční osvětlení. Původní zástavba většinou tyto požadavky většinou splňuje.

Vzrostlá zeleň

Starší zástavba disponuje ve svém okolí desítky let starou, vzrostlou zelení. Pohled do koruny košatého stromu nebo posezení na lavičce v blízkosti kvetoucích keřů je k nezaplacení.

Netypická architektura

Někdo má rád vše nové, jiný ocení krásu původnosti a kouzlo historie. Interiéry zrekonstruovaných objektů vynikají originalitou. Staré klenby, výklenky nebo netradičně řešené dispozice domu jsou zárukou zajímavě působícího interiéru.

Odborník poradí

Než se rozhodneme náš budoucí dům koupit, je dobré přizvat statika nebo projektanta, který nám sesadí růžové brýle a uvede do reality. Mezi nejdůležitější faktory patří statika objektu. Je-li poškozená, nemá příliš význam se do oprav pouštět. Důležité jsou i stabilní základy. Ty bývají často u starých budov málo únosné nebo zcela chybí. Dodatečné podezdění objektu by bylo finančně i časově náročné. Necháme si rovněž posoudit kvalitu zdí. Nejenom jejich statické vlastnosti, ale podíváme se také, jaké vykazují tepelně izolační hodnoty.
Většinou bude nutné zateplení silnou vrstvou izolace. Pozornost musíme věnovat i střeše. Zaizolováním střechy zabráníme zatékání a navíc zabráníme úniku tepla. Doporučuje se rovněž provést revizi potrubí. Pravděpodobně bude třeba udělat nové rozvody elektřiny. Původní rozvody by asi nevydržely nápor, který představují dnešní elektrospotřebiče. Navíc si můžeme zásuvky rozmístit v množství a místech, která nám vyhovují. Jistě nebude na škodu oškrabat starou omítku, která bývá nerovná a často navlhlá.
ab
ab
ab
ab
ab