Kategorie

Rekonstrukce střechy, I. díl- příprava

Střecha je grunt. V zimě izoluje proti mrazu, v létě zabraňuje přehřívání domu. A po celý rok udržuje dům a jeho obyvatele v suchu. Za to by si zasloužila důkladnou péči, nemyslíte?
Tvoří ji krov složený z nosných trámů a latí, izolace, střešní krytina a klempířské prvky- okapy, úžlabí, oplechování komína. Patří k ní i komín, střešní okna a vikýře. V neposlední řadě slouží střecha také k zakotvení hromosvodu a antén. Jedná se tedy o poměrně složitou konstrukci, která by ani v nejmenším neměla být svěřena do neodborných rukou. Co na "melouchářích" ušetříte, dvakrát vydáte za dodatečné opravy, nemluvě o starostech.

Střechy vytvářejí atmosféru města. Zdroj fotografií: Corbis

Preventivní prohlídka střeše neuškodí

Ještě než přistoupíte ke kompletní rekonstrukci, celou střechu pořádně prohlédněte. Proklepejte trámy, abyste zjistili, zda jsou stále zdravé - suché, bez houby a plísně, bez hmyzích škůdců. Zvenku zkontrolujte, zda tašky (nebo eternit či jiná střešní krytina) pevně sedí na svém místě a neodchlipují se. To samé můžete vidět dobře i zevnitř - pokud střecha není izolovaná, nebo dokonce není podkrovní prostor obývaný. Zevnitř snadno uvidíte prosvítající paprsky světla, které jsou znamením škvíry nebo uvolněné krytiny. Na začátku většiny potíží často bývá jen jedna uvolněná taška, pod kterou začne zatékat, trámy postupně napadne plíseň, změní se rozložení váhy, naruší se celková stabilita střechy ... a jste uprostřed rozjeté laviny, na jejímž konci je v lepším případě střecha kompletně nová, v horším střecha prolomená. Proto nezanedbávejte servisní prohlídku střechy na konci zimy a v průběhu podzimu, můžete si tak ušetřit spoustu starostí.

Tvar střechy je rozhodující

Tvar střechy a náklady na údržbu spolu úzce souvisí. Nejnižší bývají u střech s mírným sklonem, vyšší u těch plochých. I proto se dnes při rekonstrukcích panelových domů mírně zvyšuje úhel náklonu. Tvar je ovlivněn i krajovými zvyklostmi, které zohledňují klimatické podmínky. Ve městech se nejvíce uplatňuje plochá, pultová nebo stanová střecha, pro venkov je charakteristická střecha sedlová. Nejdůležitější je, aby dům spolu se střechou působil harmonicky a aby i vkusně zapadal do okolního prostředí.

Tradičně švédské, ale zelenou střechu můžete mít i vy. Zdroj fotografií: Corbis

Do začátku prací ať jsou lejstra pod střechou

Při plánování nového střešního půdorysu nebo výraznějších zásahů do statiky krovu budete potřebovat stavební povolení. Jeho součástí je i souhlas sousedů, kteří mají právo se vyjádřit k umístění střešních oken. Musí tedy být seznámení s dokumentací stavebního projektu. Změnu tvaru střechy budete pravděpodobně konzultovat i na místním stavebním úřadě. A pokud váš dům leží v památkově chráněné zóně, nutný je i souhlas památkářů. Ti mohou zasahovat i do typu použitých materiálů, barvy střešní krytiny a umístění střešních oken.
ab
ab
ab
ab
ab