Kategorie

Rekonstrukce podle ekologických trendů na svůj boom teprve čekají

Co je hlavní motivací, proč Češi rekonstruují? Především snaha ušetřit, a to nikoliv přírodu, ale v prvé řadě finance.

Ve svém únorovém průzkumu zpracovaném agenturou STEM/MARK se Raiffeisen stavební spořitelna zaměřila na to, jak lidé šetří energii a její neobnovitelné zdroje v souvislosti s bydlením. Vhodnými stavebními úpravami lze totiž nejen ochránit životní prostředí, ale současně i výrazně snížit rodinný rozpočet. Mnoho Čechů ale na ekologický aspekt ve spojitosti s rekonstrukcemi zatím příliš nehledí.

Rekonstruujeme kvůli financím

Celkem 88 % respondentů v průzkumu uvedlo, že svoje chování hodnotí jako ekologické. Na ekologický rozměr stavebních úprav si ovšem samo od sebe vzpomnělo pouze několik dotázaných z celkových více než 500 respondentů. Navíc alternativní zdroje energie využívají jen 4 % oslovených. Polovina respondentů bydlí v rodinných domech a druhá polovina v bytových domech. Mohli se spontánně vyjádřit k tomu, proč svůj dům zrekonstruovali, nebo proč ho plánují rekonstruovat. Dle odpovědí jednoznačně vedou finanční úspory. Snaha snížit náklady na bydlení je hlavním důvodem rekonstrukcí pro 45 % lidí, na druhém místě (28 % případů) je důvodem stárnutí a nefunkčnost domu. Jen 21 % obyvatel rekonstruuje bydlení, i když to není nutné – modernizuje domov kvůli většímu pohodlí a obnově vnitřního vybavení.

Kolik protopíme?

Téměř třetina obyvatel žije v domech, které jsou minimálně 50 let staré a jejichž stav neodpovídá současným požadavkům. Ještě před dvaceti lety se při stavbách domů neřešila hospodárnost jejich provozu a materiál používaný na izolace. Únik tepla se neměřil. V Čechách jsou rodinné domy celkově starší než ty bytové a právě v nich se protopí nejvíc.  Průzkum Raiffeisen stavební spořitelny potvrdil, že Češi za vytápění zaplatí nemalé částky a do úsporných rekonstrukcí se nepouštějí. Více než polovina rodin žijících v rodinných domech zaplatí za topení více než 24 000 Kč ročně, u 10 % rodinných domů dokonce roční náklady přesahují 48 000 Kč.

Alternativní zdroje jsou výhodné

Solární panely či tepelná čerpadla zatím využívají pouze 4 % respondentů. Dalších 50 % využití těchto technologií zvažuje, z toho 21 % dotázaných vážně plánuje jejich instalaci. Jsou to většinou majitelé rodinných domů, kteří žijí v obcích do 2000 obyvatel. Také statistiky žadatelů o solární licenci v posledních měsících nasvědčují, že největší boom alternativních zdrojů pravděpodobně teprve nastane. Rekonstrukce, které zohledňují ekologické trendy, se přitom jednoznačně vyplácí. Návratnost takové investice je relativně krátká, pohybuje se mezi pěti až deseti lety. Raiffeisen stavební spořitelna navíc k těmto typům rekonstrukcí nabízí zvýhodněné úvěry. „V rámci EKOprogramu poskytujeme zvýhodněné úvěry REKOpůjčka plus a HYPOsplátka plus. První z nich se hodí zejména na rekonstrukce až do 500 000 korun bez zajištění. Rozsáhlejší úpravy nebo rovnou pořízení celého domu lze pro změnu výhodně financovat s úvěrem HYPOsplátka plus,“ vysvětluje Vladimír Vyčítal z produktového oddělení RSTS.

ab
ab
ab
ab
ab