Kategorie

Regulační ventily – schůdná cesta k teplu a úsporám, I. část

Náklady na teplo tvoří v našich zeměpisných podmínkách podstatnou položku v ceně bydlení. Topná sezóna trvá typicky sedm měsíců, každá úspora se tedy vždy výrazně projeví.
Ústřední vytápění je v současné době asi nejrozšířenějším způsobem zajištění tepla v bytech, rodinných domcích, rekreačních zařízeních a podobně. Vzhledem k pořizovací ceně a pohodlí je to bezesporu nejvýhodnější způsob vytápění. A vlastní provozní náklady lze také snížit dobrou regulací vytápěcích systémů na minimum.

Schematické znázornění principu ústředního vytápění

Způsoby regulace

Způsobů regulace pro ústřední topení je celá řada. Od regulátorů otopných systémů, směšovacích armatur až po armatury na otopných tělesech a pokojové termostaty. Zjednodušeně lze regulátory charakterizovat jako součásti topných systémů, které dávají impulsy k míchání vody určené k topení na správnou teplotu a v podstatě  pracují podle teploty vzduchu ve vytápěné místnosti. Moderní vytápěcí soustavy zajišťují tepelnou pohodu i při tomto hospodárném provozu. Nové soustavy se proti starým vyznačují dynamickým provozem, hydraulickou vyvážeností, malým objemem vody a velkoplošnými otopnými tělesy. Tato tělesa mají malý objem vody, a tím umožňují pružnou reakci na regulační zásah. Pravdou však zůstává, že většina bytů a rodinných domků je vybavena staršími soustavami. I ty je však možné regulovat bez vynaložení vyšších finančních nákladů.

Regulační ventily nejsou žádná věda

Pro použití v domácnostech by mělo platit, že výběr regulačního ventilu (pokud stávající zařízení je zastaralé nebo nefunkční) bude podléhat jen vlastnímu použití. V naprosté většině domácností by mělo být tedy na prvním místě zjištění, v jakém stavu jsou ventily na topných tělesech. Při výběru nových regulátorů se musíme řídit zejména způsobem uchycení k tělesu a průtokovou rychlostí, neboli tlakem vody, který chceme ovládat. V případě starých topných radiátorů se můžeme setkat i se závitem, na který bez příslušné redukce nemůžeme nový ventil usazovat. Pro nové regulační hlavice jsou však v prodejní síti dostupné všechny běžné závitové redukce. Důležitý je potom také tlak, který v topném potrubí žene médium do vyšších pater. Pro rodinné podmínky, ať již v rodinných domcích nebo bytech, regulátory dělíme na regulátory pro přípravu teplé užitkové vody průtočným ohřevem, regulátory pro přípravu teplé užitkové vody v zásobnících a regulátory pro „dobíjení“ zásobníků.

Termostatické regulační hlavice lze osazovat i na starší litinové ústřední topení. Na trhu jsou i všechny potřebné redukce

Příprava teplé vody

Lehká a střední řada přímočinných regulátorů teploty pro byty a rodinné domky je využitelná pro přípravu teplé užitkové vody – tepelnou úpravu vody se zásobníkem, zásobníkovým ohřevem a s tepelným výměníkem. Regulátory teploty jsou také použitelné pro otopné systémy, jako jsou podlahové vytápění, radiátorové vytápění a směšovací okruhy. Pro optimální nastavení regulace našeho domácího systému potom můžeme potřebovat vlastní termostatické hlavice a ventilová tělesa, produkty pro designové radiátory nebo termoelektrické pohony. Na našem trhu je v současné době několik výrobců, kteří nabízejí tyto prvky vhodné pro téměř všechny podmínky a topné systémy. Nejrozšířenějšími regulátory jsou potom termostatické regulační ventily a ventily s otočnou kuželkou pro vytápění ústředním topením.
ab
ab
ab
ab
ab