Kategorie

Putovní výstava Horror vacui/Děs prázdnoty

Za spolupráce kulturních institucí a renomovaných festivalů se v průběhu dvou týdnů mezi 22. květnem a 5. červnem bude konat festival současné nizozemské kultury NethWorks.cz. V Praze, Brně, Olomouci a dalších městech se uskuteční na tři desítky kulturních akcí. V rámci festivalu nizozemské kultury se koná také putovní výstava Horror vacui/Děs prázdnoty.
Z tiskové zprávy k výstavě Horror vacui a festivalu nizozemské kultury Nethworks.cz ze 14.5. 2009

Putovní výstava Horror vacui

Putovní výstava NAi (Nizozemský institut architektury) představuje ve svém projektu pohled osmnácti současných předních holandských architektonických kanceláří na problematiku zahušťování měst a zástavby starších urbánních celků. Mezi prezentovanými ukázkami jsou řešení z měst Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Eschede, Groningen, Lelystad, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht a Zaanstad, v nichž budou představeny projekty od obytných, společenských a kancelářských objektů až po universitní kampusy – a to jak na periferiích, tak i v původních centrech městských aglomerací. Příklady ukazují možnosti, jak při nedostatku stavebního místa opětovně využívat a nově organizovat starší urbánní celky.
Pozvánka na výstavu Horror vacui

Rozšiřování měst v Holandsku

Narůstající rozsah zaplněnosti holandské krajiny, jako výsledek neodpustitelného rozšiřování měst (na což se vláda a architekti regulérně zaměřují), je hnutím směřujícím proti snaze o zahušťování existujících měst. Prestože demografické ukazatele předpovídají, že Nizozemsko by brzy mohlo být na pokraji populačního propadu, nic takového se neprojevuje, alespoň ne ve stavebním průmyslu, kde počet čtverečních metrů na osobu, jako developerský ukazatel rozvoje, který společnost dokáže unést, stále roste. Zatímco v jiných částech světa města stále rostou explozivně, je holandská situace nejlépe popsatelná jako imploze, dovnitř směřující růst, s jehož pomocí jsou trhliny v městském tkanivu vyplňovány – a to dokonce i v Rotterdamu, kde prázdnota byla základní kvalitou zdejšího „genia loci“ po celou dobu, od zničení městského centra v roce 1940.

 "Otevřenost" holandské krajiny

Až donedávna se téměř každé holandské město vyznačovalo značným počtem nevyužitých prostor, přebujelých území, přebytečných pozemků a jiných bílých míst. Kromě toho modernistické ideály otevřenosti měly dalekosáhlé souvislosti v mnoha oblastech. Nicméně během posledních dvou dekád dosud nezaplněná místa ve struktuře měst, ať už vznikla přirozeně nebo záměrně, rychle mizela, zaplněna budovami nebo veřejnými prostory, které pohltily všechnu „otevřenost“ jako černá díra. A zůstalo-li něco dosud lidskou rukou nepoznamenaného, pravděpodobně to přijde na řadu v následujících letech. Nejdůležitější zásahy posledních patnácti let a některé slibné projekty, v současnosti se rozbíhající, se převážně týkají transformace bývalých průmyslových a přístavních areálů, zahušťování městských center, regenerace poválečné obytné zástavby a intenzifikace dopravních tras a uzlů. V těchto projektech je představena široká různorodá škála strategií, od pečlivé obnovy starých staveb ve vnitřních městech, přetvořených modernistickým urbanistickým plánováním, až po radikální nová řešení, jako je stavění nad existujícími domy a také dvojí využití pozemků.
Hans Ibelings

Výstava v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze

Kurátorem výstavy je přední nizozemský teoretik architektury Hans Ibelings (1963), šéfredaktor časopisu A10, který šestkrát za rok přináší novinky z mladé evropské architektonické scény. Kvalita šíře rozhledu je zajištěna velkým množstvím dopisovatelů z celé Evropy, obsahem, grafikou a rozsahem informací patří k nejkvalitnějším a nejzajímavějším časopisům o současné architektuře. Vernisáž  se koná 27.5. v 19:30 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze  a výstava potrvá od 28.5 do 20.6. 2009.
ab
ab
ab
ab
ab