Kategorie

PUBLIKACE SVÁRY ZŘENÍ /FAZETY MODERNITY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ/ 1890-1918 ZÍSKALA OCENĚNÍ

Publikace, která doprovázela neopakovatelnou výstavu Sváry zření /Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století/ 1890-1918, získala 3. místo v VII. ročníku Národní soutěže muzeí GLORIA MUSAEALIS 2008.
 

Slavnostní vyhlášení a předání cen a diplomů proběhlo 14. května 2009 v Pantheonu Národního muzea v Praze v pět hodin odpoledne. Ocenění „Svárů“ převzali JUDr. Marta Wroblowská vedoucí odboru plánování, stavebního řádu a kultury Moravskoslezského kraje a ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. V letošním roce se Galerie výtvarného umění v Ostravě této významné soutěže zúčastnila poprvé. O to větším úspěchem je získání 3. místa hned napoprvé.

Publikace "Sváry" obdržela 3. místo

Publikace Sváry zření /Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století/ 1890-1918 byla na třetí místo vybrána z 34 přihlášených projektů, které, jak bylo organizátory zmíněno, si vzájemně silně konkurovaly. První místo v této kategorii získala reprezentativní publikace Uměleckoprůmyslového muzea v Praze „Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“, která je významným počinem v oblasti mezinárodního muzejnictví. Publikace Sváry zření /Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století/ 1890-1918, která je nazvaná podle samotné výstavy, je v současnosti významnou položkou na našem knižním trhu. Obsáhlá a velice výpravná publikace je členěna stejně jako sama výstava. Jedenáct tematických částí vyobrazuje nejrůznější polohy české moderny tak, jak byly viděny kurátory. Přední čeští historici umění (Karel Srp, Marie Rakušanová, Vojtěch Lahoda, Petr Wittlich), kteří se na publikaci podíleli, opět posunuli pomyslné hranice o kus dál. České moderní umění zanechalo ve výtvarných dějinách výraznou stopu. O to více je potěšující fakt, že tato stopa není patrná jen u nás, ale také v zahraničí. V publikaci je významným způsobem zachycena a vymezena česká moderna. V neposlední řadě se ji autoři snažili přiblížit každému, kdo má o toto významné umělecké a kulturní období zájem.

Famózní výstava Sváry zření/Fazety modernity měla úspěch

Výstava Sváry zření /Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století/ 1890-1918, která probíhala od 3. prosince 2008 do 1. března 2009 v domě umění, přinesla kromě kvalitního katalogu – publikace i mnohá další nej. Šlo o nejrozsáhlejší projekt vzhledem k množství a významu exponátů (400 exponátů). Výstava měla historicky nejvyšší návštěvnost (přes 30 000 návštěvníků). Největší denní návštěvností bylo 2800 osob. Také mediální ohlas byl obrovský – 70 novinových článků a 30 televizních a rozhlasových relací celorepublikového charakteru. Výstava Sváry zření /Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století/ 1890-1918 otevřela Galerii výtvarného umění v Ostravě výhled do budoucna. Ověřila se teorie, že výstavy podobného typu má smysl dělat i v Ostravě. Proto by Galerie výtvarného umění v Ostravě chtěla tyto úspěchy opakovat a dále je překonávat. V nejbližších dvou letech připravuje Galerie výtvarného umění v Ostravě tři výstavy svým rozsahem podobné Svárům zření. První výstava bude opět z přelomu 19. a 20. století s bohatým zastoupením zahraničních autorů, druhá bude věnována Alfonsi Muchovi a třetí projekt, který zaplní celý Dům umění, se bude zabývat poetismem a surrealismem.

GLORIA MUSAEALIS

Národní soutěž Gloria musaealis vstoupila v roce 2008 do sedmého ročníku. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Cílem soutěže je upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis, kterou tvoří trofej, diplom a finanční ocenění ve výši 70.000 Kč. Soutěžící, kteří se umístili na druhých a třetích místech, a ti, kterým byla udělena zvláštní cena, získali certifikát. Autorkou trofeje, která bude předána vítězům ve všech kategoriích, je Pavlína Čepičková-Šůsová. Autorem grafického designu diplomů a výroční zprávy je doc. Milan Jaroš, akad. mal. Slavnostní akt vyhlášení proběhl ve čtvrtek 14. května 2009 od 17.00 hodin v Pantheonu hlavní budovy Národního muzea na Václavském náměstí, tedy v den, který předchází celosvětově uznávanému Mezinárodnímu dni muzeí (18. května).

Foto, info: GVUO, www.gvuo.cz
ab
ab
ab
ab
ab