Kategorie

Proč dřevostavba?

V poslední době se dřevostavby, coby objekty určené k bydlení, v očích odborné i laické veřejnosti postupně úspěšně emancipují. To potvrdil i hojně navštívený 1. veletrh dřevěných staveb a konstrukcí v Praze-Letňanech. Co jsou dřevostavby a jaké jsou jejich možnosti?
Dřevostavby se uplatňují především jako konstrukce pro rodinné domy, ale objevují se i rozsáhlejší obytné komplexy. Pro drobného stavebníka je dům na bázi dřeva zajímavou alternativou ke "klasickému", tedy zděnému domu. Zajímavou především z finančního hlediska. Záleží ovšem i na systému dřevostavby, kterých je hned několik.

Dřevostavby v sobě spojují tradiční vzhled a ekonomickou úspornost

Typy dřevostaveb

Existují dva základní typy dřevostaveb – masivní a sendvičové. Mezi masivní patří srubové a roubené konstrukce, jejichž výhodou je pozitivní tradice, pocitový komfort a estetická působivost. Masivní trámy nebo profily jsou horizontálně kladeny na sebe a spárovány. Nevýhodou tohoto systému je vysoká cena a tvarová nestálost celé konstrukce (sedání vlivem sesychání). Sendvičové dřevostavby se skládají zpravidla z panelů, které jsou tvořeny dřevěnou nosnou konstrukcí (trámy), výplní z tepelné a zvukové izolace a dřevěným nebo dřevotřískovým opláštěním. Jejich výhodou jsou vynikající tepelně-technické vlastnosti, zkrácení mokrých procesů a tím i zkrácení celého procesu výstavby.

Dřevostavba je levnější …

Pro stavebníka, který se rozhodne pro budování nového rodinného domu, jsou většinou důležité 2 věci – peníze a čas – a rozhodující je optimalizace nakládání s obojím. Dřevostavba v porovnání se zděným domem může přinést nezanedbatelné úspory času i finančních zdrojů. Někdy se uvádí, že montovaná dřevostavba je až o 20 % levnější, než zděný dům stejné velikosti. Tato informace není zcela přesná, při samotné stavbě je možné objektivně docílit na celkových stavebních nákladech úspor maximálně v rozpětí 10–15 %. Na cenu stavebního pozemku typ konstrukce samozřejmě nemá vliv. Ta závisí pouze na umístění a vybavenosti infrastrukturou a pozemek pořizuje většinou stavebník sám.

Sendvičová dřevostavba je tvořena dřevěnou nosnou konstrukcí

… a rychlejší

Významnou úsporu lze dosáhnout výrazně rychlejší realizací domu. Při stavbě dřevostavby dochází k minimalizaci mokrých procesů, kterými zůstává pouze betonování základové desky a pasů. Zbylé procesy (montování panelů, osazování výplní do otvorů, krov, povrchové úpravy, dokončovací práce atp.) jsou suché a proto i rychlé. Dřevostavbu lze realizovat k nastěhování nejdéle do 4 měsíců od zadání projektu, což je nejméně o polovinu kratší doba, než je běžné pro zděnou konstrukci. Pro mladou rodinu nebo ostatně každého stavebníka je lákavá představa, že se začátkem roku rozhodne a do prázdnin bydlí.

Nízkoenergetické bydlení

Poslední výhodou dřevostaveb je fakt, že jsou to stavby ve své podstatě nízkoenergetické. Jejich konstrukce dosahuje velmi příznivých hodnot tepelného odporu, což s sebou nese zásadní úspory na vytápění, ročně až desetitisíce korun podle velikosti domu. Dohromady s ostatními skutečnostmi je možné volbou dřevostavby v dlouhodobém horizontu ušetřit oněch zmíněných 20 % oproti nákladům na "klasický" dům. Konstrukčně i materiálově je dřevostavba stejně spolehlivá a dosahuje stejné životnosti jako zděná stavba.

Veletrh Dřevostavby 2006 navštívilo 52 300 odborníků, obchodníků a koncových zákazníků

ab
ab
ab
ab
ab