Kategorie

Pro a proti exkluzivní smlouvy s realitní kanceláří

Exkluzivní smlouvou rozumíme to, že danou nemovitost může nabízet pouze jedna konkrétní kancelář, a to za přesně definovaných podmínek uvedených ve zmiňované smlouvě.

Exkluzivní smlouva uzavřená v dobře fungující realitní kanceláři je výhodou pro všechny strany – pro zprostředkovatele, kupujícího i prodávajícího. V následujícím příspěvku si výhody jednotlivých stran rozebereme. Samozřejmě hrozí i nevýhody, a to zejména tehdy, pokud se rozhodneme svěřit svoji nemovitost neprofesionální kanceláři.

Zprostředkování prodeje nemovitosti

Realitní kanceláře nabízejí nemovitosti na základě smluv o zprostředkování (výhradních – exkluzivních nebo nevýhradních – neexkluzivních) nebo zcela bez jakékoli smlouvy.

Se smlouvou nebo bez smlouvy?

Je s podivem, že v oblasti jiných služeb nikdo nepochybuje o tom, že smluvní zajištění obchodního vztahu je více než vhodné. Například stavbu či opravu domu dnes již nikdo bez precizně zpracované smlouvy nikomu nezadá. Se stejnou praxí nutnosti smluv se setkáme i například v autobazarech. Nestává se, že by někdo jen tak svěřit auto nějakému prodejci nebo že by jeden automobil nabízel najednou ve více autobazarech. Čím to je, že právě u prodeje realit, jejichž ceny se pohybují v řádech stovek tisíců a častěji i milionů, se setkáváme s tak neprofesionálním přístupem? Odpověď je jednoduchá. Jedná se o začarovaný kruh, kdy prodávající mají nějakou negativní zkušenost s realitní kanceláří a rozhodnou se, že realitní kanceláři raději žádnou smlouvu nepodepíší. Často však majitelé svolí k tomu, že realitní kanceláří smluvně dovolí, že nemovitost mohou nabízet.

Stejná nemovitost v různých kancelářích za různé ceny

Pokud však majitel nechá svoji nemovitost, sice bez jakéhokoli závazku, na druhé straně však bez jakýchkoli jistot, ve více realitních kancelářích, nemůže se divit, že prezentace nemovitosti se může jevit jako nevěrohodná. Realitní kanceláře například nejsou žádnou smlouvou usměrňovány o výši provize, kterou si mohou na nemovitost nasadit. Často také nejsou informovány ani o případné změně ceny, což vede k nepříjemnému faktu výskytu odlišných cen. Pro kupce poté taková nemovitost působí nevěrohodně.

Nabízení nemovitostí bez vědomí vlastníka

Strategie některých realitních kanceláří spočívá v upřednostňování kvantity nad kvalitou. Krátkodobě si sice mohou přijít na slušné peníze, z dlouhodobého hlediska však vytváří špatnou image nejen sobě, ale bohužel i všem seriózním kancelářím. V čem tato strategie spočívá? Zprostředkovatel nabízí nemovitost nejenom bez písemné smlouvy, ale dokonce i bez vědomí vlastníka. Majitel si například podá inzerát na prodej nemovitost. Ani si nevšimne, že mezi volajícími „zájemci“ jsou i mnozí zprostředkovatelé, kteří začnou nemovitost na základě získaných informací ihned inzerovat. V takové situaci se pak často stává, že údaje o nemovitosti jsou strohé, nepřesné a neaktuální. Problém bývá i s domlouváním prohlídek. Zklamání přináší tento způsob inzerce hlavně poptávajícím, kteří plýtvají svým časem zbytečně, aniž by se cokoli bližšího dozvěděli nebo se dohodli na prohlídce. Další rozhořčení poptávajících vychází z toho, že se v nabídce objeví velké množství nemovitostí, ale až po zkontaktování makléře zjistí, že se jedná o tutéž realitu.

Exkluzivní smlouva a její výhody

Exkluzivní smlouva může přinést užitek všem třem stranám. Realitní kanceláři, prodávajícímu i kupujícímu. Z exkluzivní smlouvy mají samozřejmě realitní kanceláře radost, protože jim zajišťuje, že oni budou po určitou dobu výhradními zprostředkovateli. Jednoduše řečeno, nikdo jiný, ani sám majitel, nemůže nemovitost prodat. Uzavřením exkluzivní smlouvy však získává také majitel nemovitosti. Různé realitní kanceláře nabízejí svým klientům různé benefity. Může se jednat o zálohové platby předem (ještě před samotným prodejem), zhotovení znaleckého posudku zdarma, zpracování daňového přiznání apod. Prodávající ponechá břímě prodeje na profesionálech a sám se případu zúčastní až při podpisu samotné kupní smlouvy. Výhodou pro kupující je to, že dostanou jasné, aktuální informace a jednotnou cenu.

Exkluzivní smlouva a její nevýhody

Nevýhodou exkluzivní spolupráce je zejména blokování samostatného prodeje nemovitosti po určité období. Obvykle se stanovuje minimálně na tři měsíce. Další nevýhodou je riziko, že vybraná realitní kancelář nevyvine maximální snahu a profesionalitu při prodeji nemovitosti a nemovitost tak bude po dobu trvání smlouvy zbytečně ležet „ladem“. Je však na každém z nás, aby si zvolil realitní kancelář, ke které má důvěru. Vztah založený na vzájemné důvěře stojí zejména při prodeji nemovitostí na jednom z předních míst.

ab
ab
ab
ab
ab