Kategorie

Přírodní materiály mají budoucnost

Hledání nových možností při stavbě domu nás může dovést k samotným počátkům lidské kultury - k velmi starým a tradičním materiálům a technologiím, jež v současnosti dostávají další "historickou šanci" uplatnit se při stavbě domů, zejména pokud nám jde o zdravé, čisté a šetrné bydlení.
Jedním z takových materiálů je ovčí vlna, kterou si jen málokdo v prvním okamžiku spojí s představou stavebního materiálu.

Ovčí vlna hřeje i dýchá

Již z povahy ovčí vlny plyne, že největší pole působnosti bude mít při tepelných izolacích obytných prostor. Koneckonců, obecně používaný termín „minerální vlny“ alespoň jazykově odkazuje k organickému původu těchto izolačních materiálů. Ovčí vlnu lze použít jako tepelně izolační materiál zejména v šikmých střechách, ale i k izolaci stěn. Proti masově využívaným materiálům má řadu výhod. Vedle velmi dobrých izolačních vlastností je to skutečnost, že ovčí vlna jako přírodní materiál neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky, při manipulaci s ní není třeba (jako v případě minerální vlny) chránit pokožku - ovčí vlna je naopak na dotyk příjemná. Ze stavebně-technologického pohledu pak použití ovčí vlny poskytuje další výhody. Díky částečné hygroskopičnosti tato izolace např. nevyžaduje parozábranu, která by jinak bránila přirozenému klimatizačnímu účinku a prodyšnosti domu - ovčí vlna „dýchá“.

Slaměné domy přišly z USA

Dalším přírodním materiálem, využitelným v moderním stavitelství, je sláma. Její izolační vlastnosti jsou známy od pravěku, široké stavební využití ale umožnilo až její lisování do balíků. V předminulém století tak vznikaly „slaměné“ domy ve Spojených státech a o trvanlivosti tohoto materiálu svědčí i to, že mnohé z nich stojí dodnes. Slámu lze využívat jako tepelnou izolaci, tedy jako výplň v nosné konstrukci. Umisťuje se do dřevěného, betonového nebo do ocelového skeletu a lze ji takto použít i u vícepodlažních objektů. Důležité je, aby slaměné součásti stavby byly vždy dokonale izolovány od všech zdrojů vlhkosti a uzavřeny další konstrukcí (obklad, omítka). Slaměné balíky lze ale využít i jako nosné zdivo. Podmínkou je, aby balíky byly slisovány pod větším tlakem a aby výška zdi nepřesahovala 3,4 metru. Balíky je třeba nasouvat na ocelová táhla vyčnívající z betonového soklu a nahoře uzavřít věncem. U nás bylo takto realizováno jen několik menších staveb, v západní Evropě má však tato technologie množství i rozsáhlejších realizací.

I konopí izoluje

Snaha po dodržování principů trvalé udržitelnosti se odráží i v dalším materiálu, jehož využití se v poslední době rozšiřuje - jde o technické konopí. Z konopného vlákna se zhotovují desky sendvičového typu, které jsou několikrát pružnější a pevnější než jejich dřevěné protějšky. Konopná vlákna se využívají i jako náhrada skelné vaty. Vlákna ošetřená ohnivzdornou látkou se buď nastříkají mezi stěny, nebo se používají ve formě izolačních rohoží.
ab
ab
ab
ab
ab