Kategorie

Přezimující škůdci a choroby

Na jaře bychom měli ošetřit zahrádku přípravky likvidujícími přezimující škůdce a některé choroby.
Na ovocných dřevinách přezimuje řada důležitých škůdců v různých vývojových fázích. Jedná se především o vajíčka nejběžnějších druhů svilušek, mšic, mer a píďalek, vajíčka nebo larvy štítenek a puklic, housenky obalečů a podkopníčka spirálového a motýli podkopníčka ovocného. Najdete-li v okolí pupenů a úžlabí větviček vajíčka svilušek (červená) a mšic (černá), je třeba zakročit.

Oblíbenou pochoutkou mšic jsou letorosty

Vhodné prostředky

Jako nejúčinnější prostředky se používají buď 1% roztok Oleo-ekol, nebo 0,1% Torant, za suchého bezvětrného počasí, a to v době zeleného poupěte jabloní, ale ošetřit je třeba současně i jiné ovocné stromy a keře. Je vhodné tento postřik proti škůdcům spojit s ošetřením proti začínajícím houbovým chorobám příslušnými přípravky (např. Rubigan, Clarinet, Novozir, Dithane nebo Topas). Je-li třeba zasáhnout i květopase jabloňového, použije se přípravek Zolone 35 EC, a to v době, kdy alespoň jeden den je teplota ve 14 hodin vyšší než 17 °C. Podle potřeby se toto ošetření může za 7 až 14 dnů zopakovat. Předpokladem dobré účinnosti je dokonalé pokrytí stromů nebo keřů postřikovou kapalinou. Při zimním řezu odstraňte větvičky zkroucené následkem napadení padlí a napadené rakovinou.

Mery na ovocných dřevinách
Škůdci v březnu a přípravky na ošetření• roztočík jahodníkový (Basudin 600 EC, Sumithion 50 EC) • vrtule mrkvová (Basudin 10 G) • slimáci, plži (AZ Slug Pellets, Mesurol 50 WP)
Choroby v březnu a přípravky na ošetření:• kadeřavost broskvoní (Delan 750 SC, Dithane DG, Kuprikol 50, Syllit 65, Sulka) • padání klíčících zelenin (Previcur 607 SL, Benlate) • desinfekce půdy (Basamid granulát)

Dřepčíci se v suchém a teplém klimatu skleníku rychle množí
Škůdci v dubnu a přípravky na ošetření:• květopas jabloňový (Nissorun 5 EC, Omite 57 EW, Talstar 10 EC) • mšice – jádroviny, peckoviny (Anthio 33, Pirimor 50 DP, Zolone EC) • housenky – jádroviny, peckoviny (Agrion Delta, Anthio 33, Decis 2.5 EC, Karate 2.5 EC) • svilušky – jádroviny, peckoviny (Apollo 50 EC, Omite 57 EW, Nissorun 10 EC) • dřepčíci – brukvovitá zelenina (Actellic 25 EC, Decis 2.5 EC, Karate 2.5 EC)
Choroby v dubnu a přípravky na ošetření:• padlí a strupovitost jádrovin (Anvil 5 SC, Rubigan 12 EC, Topas C 50 WP, Punch 10 WP) • kadeřavost broskvoní (Dithane DG, Syllit 65, Delan 750 EC) • ochrana meruněk před mrazem (Champion 50 WP) • plíseň šedá – jahodník (Euparen, Rovral Flo)
ab
ab
ab
ab
ab