Kategorie

Převod nemovitostí může být příští rok dražší

Od druhé poloviny roku 2008 budeme pravděpodobně muset sáhnout hlouběji do kapsy při převádění nemovitostí.
Vláda by měla během července projednat novelu zákona o správních poplatcích, která by změnila způsob jejich výpočtu. To, co však můžeme téměř s jistotou očekávat, je fakt, že celkové platby za převody nemovitostí budou vyšší.

Nyní vše za 500,- Kč

V porovnání s Evropskou unií jsou ceny u nás jedny z nejnižších. V součastné době katastrální úřady požadují pětisetkorunový kolek pro zapsání změny vlastnického práva nehledě na to, kolika nemovitostí se zápis fakticky týká.

Rok 2008

V příštím roce by se mělo rozlišovat, o kolik nemovitostí se ve skutečnosti jedná a za každou platit zvlášť. Pokud tedy budeme převádět dům se zahradou, zaplatíme rovnou 1500,- Kč; 500,- Kč za dům, 500,- Kč za stavební pozemek a dalších 500,- Kč za zahradu. Vyšší poplatky přinesou do státního rozpočtu v průměru 600 milionů korun ročně. Třetina této částky by měla posloužit ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) ke zrychlení převodu katastrálních map do elektronické podoby. Měla by se také zvýšit rychlost zápisu do katastru nemovitostí.

Cena za převod velkých komplexů v řádech desetitisíců

Náklady na převod velkých komplexů budov, jako jsou například výrobní areály, by se tak mohly vyšplhat až na několik desítek tisíc korun.
ab
ab
ab
ab
ab