Kategorie

Přestavba půdy na obytné podkroví neb Pozor na vazbu střechy a krov

Dotazy, jak ze staré půdy udělat obytné podkroví, řeší čtenáři - stavebníci poměrně často. Přestavba podkroví je zapeklitá zvláště v případě, kdy stará vazba zabírá relativně hodně místa. Když jsou ještě navíc jako krytina střechy použity vcelku těžké betonové tašky, je o problémy postaráno. Ale každá taková potíž má své řešení. Svět bydlení vám přináší konkrétní popis krok za krokem.
 

Znění dotazu na řešení půdní vestavby a odpověď na něj si přečtěte v naší poradně v kategorii Stavební úpravy pod názvem Úprava vazby střechy.

Na co si dát pozor při úpravě půdy na podkroví

Obecně platí, že konstrukce krovu a střešního pláště patří k nejsložitějším na domě. Znamená to, že při výběru nové střešní krytiny, bychom měli přihlížet především ke stavu stávajícího krovu a budoucímu zamýšlenému využití půdního prostoru. Pokud počítáme s pořízením půdní vestavby, měli bychom si uvědomit, že úprava stávajícího krovu bude pravděpodobně nezbytná. V půdních prostorech zpravidla překáží sloupky plných vazeb a výška vazných trámů. Asi každý z nás by si rád představil své budoucí podkroví jako prostorné a bez jediného viditelného prvku konstrukce krovu. A s tím samozřejmě souvisí i vhodný výběr střešní krytiny.

Půdní vestavba aneb Upravujeme krov. Jak na to?

Existuje určitá přímá úměra mezi hmotností zamýšlené střešní krytiny a složitostí konstrukce krovu. Tedy, čím lehčí střešní krytinu použijeme, tím relativně jednodušší a levnější krov můžeme mít. Jednodušší rovná se méně viditelných prvků krovu v našem interiéru a zároveň je pravděpodobné, že i jeho úprava, případně jeho zjednodušení, bude snazší. Samozřejmě jinak je tomu u konstrukce krovů nových domů, kdy je již při jejich projektování pamatováno na využití půdního prostoru.

Pravidla a omezení při úpravě půdy a podkroví aneb Stavební vyhlášky, předpisy a zákony

Při úpravě půdních prostor na obytné je nutné myslet také na pravidla a omezení, která vycházejí z vyhlášek, předpisů či zákona. Například vyhláška číslo 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, definuje obytné místnosti, které úpravou půdních prostor vzniknou a musí splňovat vlastnosti vycházející ze stavebních předpisů. Za obytnou je ve smyslu ustanovení § 3 výše uvedené vyhlášky považována taková místnost, která je určena k trvalému bydlení, má nejmenší podlahovou plochu 8 m2 a splňuje požadavky stanovené citovaným předpisem. Další všeobecné požadavky upravují ustanovení § 22, § 23, a § 24 zmíněné vyhlášky.

Světelná výška

Nezbytné je pamatovat na světelnou výšku, která pro obytné místnosti v podkroví stanovena na 2 300 mm, pro místnosti se skosenými stropy musí být světelná výška nejméně nad 50% podlahové plochy. Současně musí být zajištěno dostatečné přímé denní osvětlení, přímé větrání a dostatečně vytápění s možností regulace tepla. Místnost musí mít samozřejmě dostatečnou tepelnou a zvukovou izolaci.

Na co u obytného podkroví nezapomenout?

Nutnost podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stávající stavby, tedy vestavby a další změny vnitřního uspořádání, je vhodné konzultovat s příslušným stavebním úřadem dle místní působnosti. Současná legislativa vymezuje povinnosti k této problematice v § 103 - § 118 stavebního zákona.

Požární ochrana při přestavbě půdy

Realizací půdní vestavby vzniká také několik důležitých požadavků na dodržování platných norem požární bezpečnosti staveb pro samotnou stavební konstrukci a použité materiály včetně povrchových úprav. Problematika požární bezpečnosti staveb vychází z technických norem oborové třídy 73 Navrhování a provádění staveb.

Návrh přestavby půdy na podkroví konzultujte vždy s odborníkem

Objekt musí být rekonstruován tak, aby byla zachována nosnost a stability konstrukcí. Úpravu půdy je proto vhodné konzultovat s tesařem a projektantem přímo na stavbě.

Slovník k problematice půdní vestavby a rekonstrukce podkroví:

Podkroví – přístupný prostor nad nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití Půda – přístupný vnitřní prostor vymezený střešní konstrukcí bez účelového využití Vestavba – změna dokončené stavby, kterou se nezvětšuje objem stavby Použitá literatura a zdroje: BARTÁK, Kamil. Vestavba podkroví II. Jan Luxa. 1999. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 1999. 120 s. ISBN 80-7169-567-X. ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. ČSN 73 0834. Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ab
ab
ab
ab
ab