Kategorie

Představujeme tepelná čerpadla, 1. díl: Pohled do historie, aneb jak to vše vzniklo

V následujícím seriálu o tepelných čerpadlech (TČ) si postupně povíme o historii těchto zdrojů vytápění, jejich vývoji, funkci, druzích tepelných čerpadel a fyzikálně technologickém principu. Dále se pak zaměříme na efektivitu a ekonomický přínos, různá schémata a přístupy výrobců TČ. Popíšeme si i jednotlivé součásti TČ a podělíme se s vámi o velké množství názorných obrázků, schémat a tabulek.
Tepelné čerpadlo je zařízení na vytápění objektu. Jedná se o zařízení, které je schopno z 1 kWh elektrické energie vyrobit 2,5 až 4 kWh tepelné energie. Rozdíl, který vzniká, je získáván z tzv. primárního zdroje energie, kterým může být vzduch, voda, půda, odpadní teplo apod.

Základy termodynamiky

Základní principy této technologie byly objeveny již v roce 1852, kdy hlavní myšlenku chodu tepelného čerpadla popsal William Thomson (Lord Kelvin, povýšený za své zásluhy o fyziku do šlechtického stavu) ve své druhé větě termodynamické. Dalším přispěvatelem do tohoto oboru se stal mladý německý vynálezce Emil Warburg, jenž v roce 1881 praktikoval pokusy s magnetickým polem a kovy.

Prototyp je na světě

Ke konci 40. let minulého století sestrojil první prototyp tohoto zařízení americký vynálezce Robert C. Webber. V podstatě k němu došel, když prováděl pokusy s hlubokým zamražením. Neopatrně se dlaní dotkl výstupního potrubí a popálil se. Popálená dlaň pak byla prvním impulsem k myšlence o možné další funkci tohoto chladícího zařízení. Vynálezce propojil výstup mrazáku se zásobníkem na teplou vodu a pomocí potrubní smyčky a větráku pak vháněl přebytečné teplo do domu. První realizace v průmyslu se objevila až po roce 1927, kdy T. Haldane tímto způsobem vyřešil vytápění úřední budovy v Los Angeles s výkonem 1,4 MW. Hlavní vlna rozmachu tepelných čerpadel přišla v období energetické krize. V roce 1981 fungovalo v Evropě 100 000 kusů tepelných čerpadel, v Japonsku 500 000 kusů a v USA úžasné 3 milióny kusů tepelných čerpadel.

Stejně jako chladnička

Tepelné čerpadlo v podstatě funguje i u vás doma. Obyčejná chladnička je také zjednodušeně řečeno základní model tepelného čerpadla. Teplo se odebírá z prostoru uvnitř chladničky, z potravin a nápojů, které tam umístíte, a je předáváno vně chladničky. Tepelné čerpadlo pak pracuje s vyššími výkony a teplo odebírá z již zmíněných zdrojů a předává jej do otopného systému. Mezi dvě nejdůležitější součásti tohoto zařízení patří kompresor a chladivo.
ab
ab
ab
ab
ab