Kategorie

Předpověď počasí bez televize a rozhlasu

Mnozí z nás mají určitě doma klasický domeček s panenkou a panáčkem, který může napovědět, jaké bude počasí. Pokud ale budeme bedlivě sledovat počasí v místě našeho bydliště, brzy si úspěšně předpovíme počasí i na následující den úplně sami.
Podstatných činitelů, které nám pomohou určit, zda v brzké době skončí slunečné počasí a objeví se dešťové mraky, je mnoho.

Severní vítr je krutý…

Začneme větrem. Podle směru větru určujeme, odkud k nám počasí přichází. Severovýchodní, východní a jihovýchodní větry přinášejí většinou suché počasí, kdežto větry od severozápadu, západu a jihozápadu bývají předzvěstí většinou dešťového a vlhkého počasí. Pokud bydlíte v kopcovité oblasti, kontrolujte pravidelně i tah oblaků, protože vítr je ovlivněn konfigurací terénu.

Jaká je oblačnost

Zlatavá oblaka vysoko na obloze připomínající někdy tahy štětcem signalizují změnu počasí a ohlašují příchod teplé fronty. Patří ke skupině vysokých oblaků a svědčí o tom, že ve výšce kolem 10 km začíná příliv teplého vzduchu. Ve srovnání se studenými frontami se teplé fronty pohybují pomaleji, a proto si na oteplení od okamžiku, kdy zpozorujeme na obloze první cirry (tak se těmto oblakům odborně říká), počkáme ještě dosti dlouho, třeba i 24 hodin. Souvislá hradba kupovité oblačnosti na obloze signalizuje studenou frontu doprovázenou bouřkovou a srážkovou oblačností.

Předpověď podle červánků

Dalším ukazatelem jsou červánky při západu nebo východu slunce. Podle uspořádání barev červánkové úseče, zvláště při západu slunce, se dá zhruba odhadnout budoucí vývoj počasí. Při pořadí barev (počínaje od obzoru) červená, oranžová, žlutá většinou nastává proudění mořského vzduchu nad pevninu, doprovázené zhoršením počasí a srážkami, jinými slovy se přibližuje teplá fronta následovaná vlhčí vzduchovou hmotou. Také načervenalá barva dolní základny nízkých oblaků signalizuje zhoršení počasí, a když se objeví při východu slunce, pak by mělo začít pršet ještě téhož dne. Poměrně spolehlivou předzvěstí pěkného počasí je purpurová červeň na jasné obloze po západu slunce nebo stříbřitá zář, udržující se nad západním horizontem ještě dlouho po západu slunce. Když je obloha zbarvena těsně před horizontem jasně žlutě a postupně přechází do zelena, můžeme očekávat ochlazení, v zimě spojené s mrazivým počasím, v létě s dostatkem slunečního svitu, jehož vlivem se bude studený vzduch rychle prohřívat.

Kouř a chování zvířat

Poměrně spolehlivě se dá určit počasí podle kouře. Pokud kouř zpočátku stoupá a pak se rozlévá do stejnoměrné vrstvy, svědčí to pravděpodobně o teplotní inverzi a o přítomnosti teplejšího vzduchu ve výšce, což může signalizovat zhoršení počasí. Někdy nám také k odhadnutí změny počasí mohou napomoci svým chováním zvířata. Bylo dokázáno, že hmyz má smyslové orgány citlivé pro zemský magnetismus, ultrafialové světlo, statickou elektřinu, ultrazvuky a podobně. Právě včela velmi pravděpodobně reaguje na různé vzduchové hmoty, jejichž výměnu doprovází přechod povětrnostních front a které mají odlišné elektrické vlastnosti. Včela je schopna nabít se touto statickou elektřinou a tím se odůvodňuje jejich velmi neklidné chování před bouřkou.
ab
ab
ab
ab
ab