Kategorie

Právo vlastníka kulturní památky

Jste vlastníkem kulturní památky a chtěli byste třeba restaurovat? Při zajišťování péče o kulturní památku máte nárok na bezplatnou odbornou radu…

Při zajišťování péče o kulturní památku máte nárok na odbornou pomoc, a to bezplatně.

Tuto odbornou pomoc při zajišťování péče o kulturní památku vám bezplatně může poskytnout Národní památkový ústav. Dále můžete hledat odborné rady v orgánech státní památkové péče, jako jsou obecní úřady s rozšířenou působností, na krajském úřadu nebo je možné obrátit se na Ministerstvo kultury a o rady žádat rovněž bezplatně.
Podle § 32 odst. 2 písm. f) zákona má vlastník kulturní památky nárok na odbornou pomoc, a to bezplatně.

V čem spočívá tato odborná pomoc?

Odborná pomoc spočívá např. v podobě konzultace, zpracování průzkumu kulturní památky nebo při restaurování kulturní památky.
Více se dočtete ve znění památkového zákona.
Zdroj : NPÚ, www.npu.cz
ab
ab
ab
ab
ab