Kategorie

Pravidla pro nákup nemovitosti, 3. díl

V předchozích dvou dílech jsme si přiblížili některé klíčové náležitosti kupní smlouvy. V poslední části seriálu o pravidlech pro nákup nemovitosti se zaměříme na správný postup úhrady kupní ceny za kupovanou nemovitost a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Aby byla kupní smlouva úplná, nesmí v ní scházet určení kupní ceny a samozřejmě podpisy zúčastněných. Pak už nezbývá, než podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Určení kupní ceny patří k nejdůležitějším částem kterékoliv smlouvy

S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Kupní cena

Cena bývá nejčastěji určena pevnou částkou na základě předchozí dohody smluvních stran. V případě, že kupní cena není kupujícím v dohodnutém termínu zaplacena, je to důvod pro odstoupení od smlouvy. Velkým dilematem pro obě smluvní strany může být samotná úhrada kupní ceny. Kupující mívají oprávněnou nejistou, aby o své investované  peníze nepřišli, a to tehdy, když z jakéhokoliv důvodu nedojde ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající naopak řeší problém, jak docílit toho, aby kupující dohodnutou cenu zaplatil. Existuje však několik možností, jak tyto pochybnosti odstranit - např.  prostřednictvím neodvolatelného dokumentárního akreditivu, složením kupní ceny do notářské úschovy, složení kupní ceny do advokátní úschovy apod.

Klíčovou částí každé smlouvy jsou přirozeně podpisy všech zúčastněných stran

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru

Na samotný závěr kupní smlouvy následuje datum a místo sepsání smlouvy s podpisy smluvních stan, kterými stvrzují projevenou vůli. S návrhem na vklad práva se předkládá kupní smlouva v počtu o dva větším než je počet účastníků řízení. Postačí, když podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny na jednom vyhotovení smlouvy (které bude založeno ve sbírce listin na příslušném katastrálním úřadě) v případě, že jsou předkládány s návrhem na vklad dále stejnopisy. Můžete rovněž zvolit takové řešení, kdy je smlouva podepsána jen jednou, podpisy na ní jsou úředně ověřeny a až poté bude vytvořen potřebný počet kopií, které budou úředně ověřeny.

Znalecký posudek

Účastníci smlouvy nemají za povinnost nechat zpracovat na převáděné nemovitosti znalecký posudek. Přesto bývá vhodné ho při podpisu smlouvy mít k dispozici, popř. se na něj v kupní smlouvě přímo odkázat – převáděná nemovitost je v něm totiž podrobně popsána. Navíc jeho vypracování bude stejně nutností z důvodu jeho následného využití při přiznání daně z převodu nemovitostí.

 

Nechte si poradit od odborníků

Nechte si poradit!

Odborníci pohybující se na realitním trhu doporučují, aby lidé při nákupu nemovitosti nehazardovali se svými penězi. Pokud bude kupní smlouva uzavřena dle výše uvedených instrukcí, může proběhnout celá transakce zcela hladce a ke spokojenosti obou smluvních stran.
ab
ab
ab
ab
ab