Kategorie

Pravda a mýty o zelených domech - 1. díl

Bydlet jako Frodo v Hobitíně? Děkuji nechci… Nad stavbou chráněnou z větší části zemí mnozí při svých úvahách o novém bydlení zlomili hůl. Nutno říci, že zbytečně. Pokusme se vyvrátit několik dezinformací a nepravd týkajících se kvality a výhod "zeleného" bydlení.
Tyto mýty často postrádají reálný základ a staví pouze na předsudcích, fámách a možná i nepochopení vlastních funkčních principů, a tak je na čase je zbořit. Po přečtení následujících odstavců již budete „ti, kdo vědí“, kde se vzaly domy s přívlastkem zelené a proč vůbec stojí za to se jimi zabývat.

"Zelené domy vypadají jako zemljanky. Určitě mají svůj původ v ruské Sibiři"

Jistě, vizuální podobnost by tady byla. Ovšem jako směr architektury a styl bydlení se domy chráněné zemí rozvinuly v USA a v západní Evropě na počátku 70. let, v době energetické krize. Rostoucí ceny za energii (především teplo) vyvolaly potřebu hledat nové, účinnější izolační materiály. Objevily se dvě základní koncepce řešení. První se vydala směrem průmyslové výroby, druhá se zaměřila na návrat zpět k přírodním materiálům, jako je např. půda, která překryla větší část domu, takže stavba vypadala jakoby zapuštěná do terénu.

"Zelené domy jsou v podstatě takové výkopy ve svahu, bude tam vlhko, zima, špatné větrání"

Tak to pochopitelně není, v takových domech by asi nikdo dobrovolně nebydlel. Mezi půdou a obvodovou stěnou je tepelná izolace. (Pozor, opravdu je velmi důležité umístit izolaci na vnější stranu zdi – pokud bychom ji umístili zevnitř, mohla by půda – zvláště v menších hloubkách – na styku s chladnou zdí promrzat, což  by vedlo zpětně ke strukturnímu poškození zdi.) Průsaku spodní a dešťové vody zabraňuje dokonalá hydroizolace, větrání a vytápění zajišťuje vzduchotechnika. A nesmíme zapomenout také na Slunce, které dům nejen prosvětluje, ale i vyhřívá.

"Určitě je tam moc tma… já mám rád, když mě budí ranní sluníčko…"

Domy chráněné zemí musí splňovat stavební normy i v oblasti osvětlení interiéru, jinak by na takový dům ani nemohlo být vydáno stavební povolení. V zadních částech zelených domů bývají situovány nejčastěji technické a sociální prostory na jejichž osvětlení se využívají světelné tubusy (nebo chcete-li světelné studny či komíny). Světlo, které se takto dostane do bytu, je pro tyto prostory zcela dostatečné.

"Jedinou výhodou domů chráněných zemí je úspora energií. V takovém případě dám raději přednost pasivním domům – nemusím rovnou bydlet jako krtek".

Zelené domy nabízí kromě mimořádné energetické úspornosti i další výhody: - na stavbu lze využít nejlevnější pozemky, např. o svahy a jiné terény nevhodné pro klasickou zástavbu a zemědělské využití, díky dokonalé zvukové izolovanosti (tzn. domy jsou tiché) umožňují bydlení i v hlukově velmi expo­no­va­ných lokalitách, tedy v blízkosti rušných cest, letišť apod. - údržba zeleného domu vyžaduje podstatně méně času a peněz než údržba jiného rodinného domu zelené domy jsou vysoce odolné proti živelným katastrofám (požár, krupobití, větrná smršť), i proti tak selhání veřejné infrastruktury (i při dlouhodobém výpadku dodávky energií v zimě lze teplotu v domě snadno udržet nad +20°C) - ideálně zapadají do krajiny a že na jejich střeše lze pěs­tovat ozdob­né či užitkové rostliny, proto je lze využít také na rekreační chaty či zahradní dom­ky, neboť nestíní a zabírají jen minimum využitelné plochy. - bydlení nabízí větší bezpečí – příp. zloděj či vandal se těžko bude prokopávat vrstvami země a pak ještě probíjet stěnou, a tak máme vždy přinejmenším „krytá záda“. - banky jsou ochotny přijmout argument úsporného provozu domu chráněného zemí a zvýšit bonitu klienta o příslušnou částku (oněch několik tisíc měsíčně ušetřených za energie a údržbu). To zpřístupňuje dům chrá­něný zemí i pro ty, kteří by nedosáhli na hypotéku ke stavbě klasického rodinného domku.

"Chci opravdu reprezentativní moderní dům".

Tady narážíme na jednu z mála „nevýhod“ zelených domů. Tento dům schovaný v zemi totiž není moc vidět, a tak jen stěží naplní vaše exhibicionistické potřeby. Přiznáváme, i sebeluxusnější dům chráněný zemí bude zvenku vypadat skromně a nenápadně, těžko jím tedy lze dávat na odiv majetek a moc. Proto pokud hledáte bydlení, kolem kterého by chodili lidé s otevřenou pusou sklánějíce se s úctou nad pompézností vašeho domu, pak zelené bydlení asi nebude nic pro vás.
ab
ab
ab
ab
ab