Kategorie

Posviťte si na kupovanou nemovitost, 3. díl

Pokud proběhla "lustrace" vámi kupované nemovitosti podle první a druhé části našeho seriálu úspěšně, zbývá již jen poslední, ale nejdůležitější krok. Tím je právní rozbor vyhlédnuté nemovitosti, který vám pomůže zjistit vše potřebné, abyste nekoupili "zajíce v pytli".
Pokud si hodláte koupit byt v osobním vlastnictví, měli byste si sehnat následující informace: • aktuální výpis z listu vlastnictví z katastru nemovitostí, • snímek z pozemkové mapy, • nabývací titul současného vlastníka (např. kupní smlouva, darovací smlouva, dědické řízení, restituční rozhodnutí soudu apod.), • prodávající by se vám měl prokázat občanským průkazem. Tak zjistíte, že je skutečným vlastníkem nemovitosti.

Nevděčné, ale důležité papírování

Důležité informace o bytu rovněž vyčtete z evidenčního listu (navíc zjistíte specifikaci poplatků spojených s užíváním bytu) a stanov společenství vlastníků jednotek. Prodává-li nemovitost právnická osoba, měla by vám předložit také výpis z obchodního rejstříku. Z toho se mimo jiné dozvíte, kdo může za firmu kupní smlouvu o prodeji nemovitosti podepsat a také, kdo je oprávněn udělit ověřenou plnou moc jiné osobě.

Při koupi družstevního bytu se zajímejte o:

• nájemní smlouvu, ze které se dozvíte, zda je prodávající členem bytového družstva s právem užívání bytu, nebo je jen v nájmu, • list vlastnictví (aktuální výpis z katastru nemovitostí), snímek z pozemkové mapy, • občanský průkaz nájemce družstevního bytu, evidenční list, stanovy bytového družstva, • výpis z obchodního rejstříku vlastníka domu (bytového družstva), • písemné potvrzení od bytového družstva či správce domu, že na bytě neváznou žádné dluhy (za nájemné a služby).

Je nemovitost "právně čistá"?

Před podpisem kupní smlouvy si ověřte, zda na nemovitosti nevázne žádné zástavní právo (např. hypotéka či jiná půjčka), předkupní právo, věcné břemeno či zda není veden výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem dané nemovitosti apod. Tyto informace vyčtete z listu vlastnictví dané nemovitosti, který získáte na příslušném katastrálním úřadě. V optimálním případě by výpis měl být ze stejného data, kdy bude podepsána případná kupní smlouva. V této souvislosti ještě zkontrolujte, zda s nemovitostí není v daný okamžik  na katastru vedeno ještě nějaké jiné řízení. V žádném případě nekupujte nemovitost,  u které vám prodávající odmítne doložit některý z dokumentů, které jsou uvedeny v našem přehledu. Rovněž nekupujte nemovitost, která nese právní závady, které vám prodávající zamlčel.
ab
ab
ab
ab
ab