Kategorie

Pořiďte si zvlhčovač vzduchu, prospějete svému zdraví

Nejdůležitějším faktorem pro vytvoření příjemného prostředí v místnosti je teplota a vlhkost vzduchu. Lidskému organismu nejlépe prospívá relativní vzdušná vlhkost 40 – 60%.
Relativní vlhkost vzduchu je procento skutečného množství vodních par ve vzduchu vzhledem k maximálnímu množství vodních par ve stejném objemu za stejné teploty. Většinou je udáván v procentech. Vzduch z ovzduší obsahuje vodní páru vždy, ale její množství se mění v závislosti na meteorologických podmínkách.

Vzdušná relativní vlhkost a zdraví

Řada zdravotních problémů je zapříčiněna suchým vzduchem v místnosti. Za suchý vzduch je často považována úroveň relativní vlhkosti vzduchu pod 40 %. Provedené výzkumy ukázaly, že vlhkost vzduchu má vliv na nemocnost školních dětí. Tam, kde byly do tříd během topné sezóny umístěny zvlhčovače vzduchu, byla nemocnost snížena až o polovinu oproti třídám, kde byla vlhkost vzduchu ponechána bez úpravy. Některé mikroorganismy (např. adenoviry) přežívají nejhůře právě při vzdušné relativní vlhkosti 60 %.

Následky pobytu v přesušených místnostech

• suchý, dráždivý kašel • pocit ucpaného nosu, chronická rýma • ranní škrábání v krku • vysychání sliznic horních cest dýchacích • ztráta imunity • chronický zánět nosohltanu • časté onemocnění horních i dolních cest dýchacích • vysušená, podrážděná pokožka, tvorba vrásek • popraskané rty • pálení očí • pocit zvýšené únavy, ztráta koncentrace

Doporučovaná relativní vlhkost

V letním období se doporučuje relativní vlhkost vzduchu 40 – 55 %. V zimním období pak 45 – 60 %. Při poklesu relativní vlhkosti vzduchu pod 40 % začínají vysychat sliznice dýchacích cest, snižuje se tvorba hlenu a aktivita řasinek na nosní sliznici. Tím se oslabuje obranný mechanismus člověka proti vnikání mikroorganismů a aerosolů, včetně alergenů do lidského organismu. Není výjimkou, aby relativní vlhkost vzduchu v místnostech klesla v topné sezóně pod hodnotu 20 % (hodnota srovnatelná se vzdušnou relativní vlhkostí na poušti). Toto hrozí především v přetápěných a nevětraných prostorách.

Některé výhody optimální vzdušné vlhkosti

• při suchém vzduchu vzniká statická elektřina, elektrické výboje jsou nepříjemné, mohou dokonce poškodit elektronické přístroje • suchý vzduch negativně působí na předměty ze dřeva (podlahy, nábytek), způsobuje jejich sesychání • stejně tak regulovaná vlhkost prospívá starožitnostem, hudebním nástrojům nebo např. obrazům

Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu

Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu vytváří z vody vysokofrekvenčním ultrazvukovým oscilátorem malé kapičky o průměru asi 1-5 µm. Ventilační systém je vyfukuje do suchého vzduchu, kde se jejich odpařováním zvyšuje vlhkost vzduchu. Z přístroje vychází jasně viditelná jemná a rovnoměrná mlha. Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu jsou ideální do bytů, dětských pokojů i kanceláří. Ultrazvukem vyrobená pára je zdraví neškodná. Největší výhodou ultrazvukových zvlhčovačů vzduchu je nejvyšší výkon při nejmenší spotřebě elektrické energie. Nevýhodou ultrazvukových zvlhčovačů je to, že nedokáží stoprocentně zničit veškeré mikroorganismy, které se za provozu ve vodě namnoží. Vodu bychom tedy nikdy neměli nechat v zásobníku zkazit. Některé přístroje vyžadují používat vodu demineralizovanou, převařenou, destilovanou, nebo s přídavkem desinfekčních prostředků.

Parní zvlhčovače vzduchu

Parní zvlhčovače vzduchu zvlhčují vzduch sterilní vodní párou. Ta vzniká odparem v tenké vrstvě na topném prvku. Vysoká teplota spolehlivě likviduje choroboplodné zárodky. Vodní pára se dále mísí ve zvláštní komoře se vzduchem a ochlazuje se na optimální teplotu. Výhodou parního zvlhčovače vzduchu je naprostá sterilnost vypouštěné páry. Nevýhodou je velká spotřeba elektrické energie. Zatímco ultrazvukové zvlhčovače vzduchu mají příkon 38 W,  parní zvlhčovače vzduchu mají příkon 1000 W.

Tipy a rady

• zvlhčovače plní svoji funkci pouze v uzavřené místnosti • zvlhčovače neumísťujeme v blízkosti oken a dveří, aby se v důsledku proudění vzduchu nesnižovala vlhkost vzduchu v místnosti • zvlhčovače umísťujeme na zem, ne na nábytek • zvlhčovat bychom měli nepřetržitě a vlhkost průběžně kontrolovat • měli bychom si pořídit vlhkoměr, některé zvlhčovače ho již obsahují a dokáží regulovat výkon přístroje sami

ab
ab
ab
ab
ab