Kategorie

Pomozte slunci světlovodem

Každá budova má své temné kouty a místa, kam přirozené světlo z oken nedosáhne a umělé může být z různých důvodů nevhodné. Řešením takové situace mohou být světlovody, kterými si dovedete světlo přesně tam, kde jej potřebujete mít.
Poprvé byly tubusy světlovodů představeny na veletrhu For Arch v roce 1997, jejich vývoj však sahá až k výzkumům NASA. Každý tubus je zevnitř potažen tenkou vrstvou stříbra nebo aluminiovou vrstvou a následně umělou hmotou - na stejném principu jsou vlastně založena všechna zrcadla. Tenká a plochá vrstva stříbra nebo hliníku odráží dopadající světlo a "posílá" jej tak díky zakřivení přesně tam, kde jej potřebujete mít. U exteriérových kupolí se navíc přidává zrcátko, které světelné paprsky posílá za roh, když slunce svítí rovnoběžně s okolní plochou.

Některé světlovody zvenku připomínají čočky

Foto: www.lightway.cz

Cesta pro světlo

Celý systém je zvenku velmi nenápadný - ústí tubusu jen mírně vystupuje nad povrch střechy nebo terénu a při zběžném pohledu ho snadno zaměníme za střešní okno. Kopule je utěsněna, aby dovnitř světlovodu nezatékalo nebo aby se v něm nezachycovaly nečistoty, což by výrazně snížilo efektivitu celého systému. Krom toho je svým tvarem samočistící - smekne se po ní déšť i sníh. Stříbřitý tubus, který těsně navazuje na kupoli, vede světlo do místnosti, kde je rozptylováno, aby se docílilo co nejpřirozenějšího efektu.

Světlovody si můžeme snadno zmýlit se střešním oknem

Foto: www.lightway.cz

Slunečně i pod mrakem

Množství světla, které v prostoru chcete mít, snadno ovlivníte průměrem ústí světlovodu a trubice, počítejte ale s tím, že jeden světlovod je optimální pro plochu 9-10 m2. Světlovody "zachytávají" světlo i při podmračeném počasí. Ve všech prostorách tak budete mít ve stejnou dobu zhruba stejnou úroveň světla. Samozřejmě je možné do světlovodu přivést elektriku a namontovat do něj např. halogenovou zářivku, aby prostor bylo možné využívat i po setmění.

Když se k nám světlo samo nedostane, musíme mu pomoci

Foto: www.lightway.cz

Instalace světlovodu

Ačkoliv není náročná, z důvodu důkladného těsnění a bezchybného přilehnutí tubusu na exteriérové ústí může být vhodnější, pokud ji ponecháte na specializovaných firmách, kterých je v České republice dnes několik. Při koupi světlovodného systému byste měli zcela jistě dostat podrobný návod k jeho instalaci. Nejdříve usadíte plastový výlisek kopule do otvoru, který předem připravíte ve střešním plášti,  v zahradě nebo stěně domu (což je vhodnější zejména pro osvětlení přízemních a sklepních prostor, kde by vedení od střechy bylo příliš dlouhé a mohlo by zde dojít ke světelným ztrátám). Nezapomeňte na odvodňovací žlábek a teprve poté pečlivě utěsněte okolí. Další úpravy se týkají interiéru: do místa, odkud chcete, aby světlo prostor projasnilo, vyříznete otvor. Je nutné, aby obě ústí, interiérové a exteriérové, byla navzájem volně dostupna a tubus bylo možné mezi nimi protáhnout. Systém utěsněte, aby nedocházelo ke kondenzaci par a zateplete.

Světlovody pomáhají tam, kde okno nelze zasadit

Foto: www.lightway.cz

Výhody a nevýhody světlovodů

Výraznou nevýhodou světlovodů je jejich stále poměrně vysoká cena, která se pohybuje mezi 10 000-90 000.  Jasnou výhodou je zvětšení obytného a životního prostoru v místech, která jsou z konstrukčních důvodů přirozenému světlu nepřístupná. Světlovody jsou tak vhodným řešením do památkových zón, kde není možné osadit střešní okna, ale je možné přivést světlo ze zadního traktu nebo z míst, která jsou pro památkáře přijatelnější.
ab
ab
ab
ab
ab