Kategorie

Pomáháme rádi

Zahrada Jiřího Trnky Raiffeisen stavební spořitelna podpořila naši instituci velkým měšcem peněz. Z něj jsme pořídili nové (auto) a přestavěli staré (koupelnu) – tož vřelé díky za obé. Raiffeisen stavební spořitelna pod
Zahrada Jiřího Trnky Raiffeisen stavební spořitelna podpořila naši instituci velkým měšcem peněz. Z něj jsme pořídili nové (auto) a přestavěli staré (koupelnu) – tož vřelé díky za obé. Raiffeisen stavební spořitelna podporuje také náš projekt Zahrada Jiřího Trnky – park otevřený všem kolemjdoucím, především rodinám s menšími dětmi v žižkovském okolí, park s atmosférou Trnkovy knihy Zahrada. Najdete zde hřiště travnaté i pískové, na kterém lze hrát také žižkovský „bíčvolejbal“, a také malou kavárnu s teplým štrůdlem a příjemným posezením. Park bude spojovat umění a jídlo, krásu a hraní a tak trochu tajně a mimochodem děti s postižením – a ty bez něj. S pomocí našich partnerů jsme již vybudovali první část parku a koupili dvě kamerunské kozy. Vzbudí-li i u vás trochu zájmu, rád vám podám bližší informace. Jiří Drahota, ředitel ze Zahrady Kontakt • Integrační centrum Zahrada U Zásobní zahrady 8, 130 00 Praha 3 tel.: 222 584 841 e-mail: icphd@ecn.cz http://pszahradka.praha.indos.cz Nadace Jedličkova ústavu Raiffeisen stavební spořitelna podporuje projekt bezbariérové dopravy dětí z Jedličkova ústavu v Praze. Těší nás, že jsme u tohoto projektu již od jeho počátků v roce 1998. Můžeme tak sledovat, jak stoupají požadavky na dopravu. První Fiat Ducato (zakoupený s naší účastí) již nahradil Mercedes Benz Sprinter. Dnes už jsou Mercedesy čtyři. Věříme, že i díky naší účasti v tomto projektu se podaří zajistit dopravu všech klientů Jedličkova ústavu. Upravené mikrobusy dětem usnadňují dopravu do školy a domů, jezdí jimi i na kulturní a společenské akce. „Všem našim partnerům patří upřímné poděkování.  Je vhodné se zmínit o garantu tohoto projektu, S-MOBIL s.r.o., který pro nás všechna auta zajistil a hradí i provozní náklady,“ pochvaluje si spolupráci ředitelka Nadace Jedličkova ústavu PhDr. Helena Malá. Vozy s logem Nadace Jedličkova ústavu, z nichž jeden vozí i logo Raiffeisen stavební spořitelny, můžete vidět v ulicích Prahy každý den. Kontakt • Nadace Jedličkova ústavu V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 tel.: 241 40 68 86 e-mail: nadaceju@centrum.cz http://www.nadaceju.cz Je dítě doma v bezpečí? Společnosti Raiffeisen stavební spořitelna záleží na bezpečí dětí a prevenci dětských úrazů a proto se i letos již druhým rokem stala partnerem projektu Dětství bez úrazů. Jedná se o celorepublikový projekt, jehož cílem je mimo jiné upozorňovat děti, rodiče, pedagogy a celou veřejnost na vážný problém úrazů dětí a také ukázat a propagovat možnosti prevence.  Konkrétním a hmatatelným výsledkem je výrazný pokles úmrtí dětí následkem úrazů. Od roku 1997, kdy začala realizace projektu Dětství bez úrazů v celé České republice, se do roku 2004 snížil počet smrtelných dětských úrazů o 41 %. Nejvíce úrazů se stává doma, zejména u malých dětí ve věku od 0 do 6 let. V obecném povědomí převládá názor, že když je dítě doma, nemůže se mu přece nic stát. Aspoň si to myslí většina rodičů. Doma je dítě ve známém prostředí, navíc jsme nablízku a tak přece nic nehrozí. Bohužel právě doma se dětem stávají těžké i smrtelné úrazy.  Ostré hrany nábytku, jedovaté pokojové rostliny, čistící prostředky a další chemikálie, přístupné léky, nezajištěná okna – to všechno a mnoho dalšího může pro dítě znamenat smrtelné nebezpečí. Každý rok u nás na následky úrazu zemře přes 300 dětí a pro tisíce dalších úraz končí vážnými trvalými následky – zcela zbytečně!  Každému úrazu se dá předejít. Výchovou dětí, jejich poučením a vysvětlením, co a proč se nemá dělat. Ale také tím, že si možný úraz představí zodpovědný rodič dřív, než se stane, a udělá všechno pro to, aby se vůbec nestal. Obecně prospěšná společnost Podaná ruka si velmi váží podpory společnosti Raiffeisen stavební spořitelna uvedenému projektu a plným právem jí patří poděkování. PhDr. Jiří Kostner, zakladatel o.p.s. Podaná ruka Kontakt • Podaná ruka, o.p.s. Světova 17, 180 00 Praha 8 tel.: 284 810 620 e-mail: detstvibezurazu@volny.cz www.detstvibezurazu.cz Milí čtenáři, Nadace Auxilia pečuje o to, aby neziskové organizace pracovaly profesionálně a poskytovaly kvali?- kované služby svým klientům. Toto poslání bychom nemohli plnit bez vydatné pomoci ?rem. Mezi těmi, kteří nám pomáhají, je i Raiffeisen stavební spořitelna. Patří jí dík za to, že přispívá na projekt „Srdce na dlani“, ze kterého se ?nancuje vybavení vybraných dětských domovů a vzdělávací a motivační programy pro děti. Možná, že i vás projekt zaujme a stanete se stejně jako Raiffeisen jeho partnery (více na www.srdcenadlani.com). Můžete si ale vybrat i z dalších programů nadace. Modernizujete počítačové vybavení vaší ?rmy? Rádi přijmeme váš použitý „počítačový park“ a vybavíme jím neziskové organizace. Chcete adoptovat svoji neziskovou organizaci a postarat se o vzdělávání vedoucích pracovníků a zkvalitnění jejich manažerských dovedností? Čtěte www.auxilia.cz a staňte se stejně jako RSTS naším vítaným a významným partnerem. Marcela Bergerová, předsedkyně správní rady Nadace Auxilia Kontakt • Nadace Auxilia Spiralis, o.s. Mánesova 39, 120 00 Praha 2 tel.: 222 252 566 e-mail: spiralis@spiralis-os.cz www.spiralis-os.cz
ab
ab
ab
ab
ab