Kategorie

Pokládání koberce pro začátečníky

Metod, jak položit celoplošný koberec, je hned několik. Vyberte si podle plochy a dalších požadavků.
Pokud jsou místnosti malé, asi do 20 metrů čtverečních, můžeme použít volnou pokládku celoplošných koberců. Na takto velkou plochu si většinou vystačíme s jedním kusem koberce. Pokud však musíme koberec rozdělit na dva díly, musíme spojovací hrany seříznout. To provedeme tak, že oba dva díly koberce přetáhneme ve spoji k sobě a ořízneme je ostrým nožem podle ocelového příložníku. Oba dva pruhy nyní na rubové straně slepíme jednostrannou lepící páskou, a tím vytvoříme souvislou plochu. Při krajích místnosti bychom měli koberec zafixovat pomocí oboustranné lepící pásky. Nalepíme ji na podlahu, ale ochranný papír na vrchní části pásky zatím nestrháváme. Nejdříve zatlačíme koberec do hran ke stěnám a přesně jej zařízneme podél stěn. Nyní můžeme kraje koberce nadzvednout, strhnout ochranný papír z lepící pásky a pevně přitisknout k podlaze.

Lepení koberců

Pokud nepočítáme, že bychom chtěli v blízké době koberec v nepoškozeném stavu odstranit, můžeme použít metody celoplošného lepení. Koberce tak zůstanou pevně zafixované, nemusíme se obávat zvalchování nebo deformací, které jsou způsobeny kolísáním vlhkosti a teploty v interiéru. Lepidla používáme nejlépe bez rozpouštědel, abychom zabránili poškození koberce. Pokud pokládáme koberce tvořené z několika dílů, postupujeme s oříznutím spojované plochy jako u předchozí metody. Poté nadzvedneme koberce a stěrkou pod ně naneseme lepidlo. Přitiskneme a opravíme případné nedostatky. Opravy musíme provádět rychle, aby nám lepidlo nezaschlo. Švy lze natěsno spojit pomocí napínáku na koberce. Teprve po důkladném srovnání můžeme pokračovat v dalším lepení koberce. Na závěr opět přitlačíme kraje koberce ke hranám stěn a ostrým nožem je ořízneme.

Přídržná mřížka

Výhodou pokládky koberců pomocí přídržné mřížky je kombinace výhod dvou předešlých metod. Její pevnost a stálost je srovnatelná s celoplošně lepenými koberci, flexibilita a možnost opětovné pokládky je zase téměř stejná jako u volně ložených koberců. Přídržnou mřížku rozložíme v místnosti a uřízneme podle potřeby. Ze spodní strany mřížky strhneme ochrannou fólii a přilepíme k podlaze. K důkladnému přilepení mřížky použijeme měkký kartáč. Nyní rozložíme koberce, seřízneme je ve spoji a jednu polovinu odhrneme. Odstraníme vrchní ochranný papír z mřížky a koberec na ni přilepíme.

Finální vzhled

Abychom naši práci odvedli  zcela profesionálně, měli bychom z estetického i praktického důvodu zakončit okraje koberců tak, aby se nám netřepily. Vhodné jsou speciální plastové profily k nalepení kobercových pásků. Tyto profily se přišroubují hmoždinkami do stěny. Použít můžeme také například mosazné profilové lišty. Ty jsou vhodné zejména při přechodu koberce k jiné podlahové krytině.

Perfektní vzhled i po dlouhé době

Na kobercích mohou vzniknout v době jejich používání nepříjemné fleky. Pokud jsme ale s kobercem jinak spokojeni a nezamýšlíme ho měnit, budeme se snažit tyto nedostatky odstranit. • Čistící prostředky Na trhu je bohatý výběr různých čistících prostředků. Než aplikujeme přípravek na skvrnu, měli bychom ho nejdříve vyzkoušet na odstřižku z koberce, pokud žádné podobné zbytky nemáme, tak na místě, které není tak na očích (pod stolkem, v rohu). • Vyražení průbojníkem Některé vady čistícím prostředkem neodstraníme, ať již se jedná o skvrny, nebo mechanické poškození (propálení, proříznutí…).  Pak přichází na řadu vyražení příslušného místa. Průbojník se nasadí rovně nad poškozené místo a několika údery kladivem se vyrazí otvor. Ze zbytku koberce se vyrazí další kolečko, které vlepíme do volného místa. • Vyříznutí Pokud jsou poškozené plochy opravdu velké, nezbude jiné řešení, než celou poničenou část vyříznout a nahradit čistou. Abychom měli obě dvě části stejně velké, je dobré nachystat si předmět, podle kterého budeme obřezávat. Poté vložíme uříznutý kus do otvoru prvně zkusmo, pokud bude sedět, přilepíme ho lepidlem nebo oboustrannou lepící páskou.
ab
ab
ab
ab
ab