Kategorie

Pojištění nemovitosti? Pokaždé jinak

Nad detaily pojištění nemovitosti často příliš neuvažujeme. V poslední době jsou ale povodně, vichřice a další pohromy mnohem častější než dříve. Otázka správného pojištění je tak na místě.
 

Co je možné pojistit?

V rámci pojištění nemovitostí může pojistka zahrnovat rodinný, činžovní či bytový dům, byt v osobním vlastnictví, rekreační objekt, garáž nebo půdní vestavbu. Pojistit lze také objekty s hlavním objektem související, například kůlnu, bazén, studnu, plot nebo skleník. Ne každý také ví, že do pojistky lze zahrnout i nově zahájenou stavbu včetně stavebního materiálu, strojů i nářadí. Jistou perličkou je možnost pojištění hřbitovní stavby.

Pojištění nemovitostí versus pojištění domácnosti

Pojištění nemovitosti se vždy týká toho, co je pevně zabudováno. Pojištění domácnosti se týká vybavení, které je možné odnést. Pojistit lze každou budovu, která je trvale či rekreačně obývaná a v osobním vlastnictví, nebo stavbu související se stavbou obytnou (garáž, kůlna, bazén).

Proti čemu se lze pojistit?

Zmírnit můžete následky požáru, výbuchu, úderu blesku, vichřice, krupobití, zřícení laviny nebo horniny, zemětřesení nebo povodní. U posledního případu si oveřte, zda pro danou lokalitu je pojištění vůbec možné. Ti, kdo žijí na kopcích, jsou jistě pojištěni proti vichřici, pádu stromu či stožáru nebo dokonce i proti zřícení letadla. Další kategorie pojistných událostí zahrnují například zatopení vodou z vodovodního zařízení nebo vystoupení vody z odpadů, náraz vozidla nebo jeho nákladu či škody způsobené rázovou vlnou z letu nadzvukového letadla. Tradičně se lze pojistit proti krádeži, vloupání, vandalismu, škodě způsobené mrazem na topném nebo vodovodním zařízení. Kategorií je více a každý si může vybrat ta rizika, která jsou pro jeho stavbu nejpravděpodobnější.

Výše pojistného

Při uzavírání smlouvy si zkontrolujte, zda skutečně zahrnuje všechny potenciální živelní pohromy – pokud smlouva určitý typ škody nezahrnuje, nejste proti ní pojištěni. Množství kategorií, výše náhrady, lokalita a stav nemovitosti jsou hlavními faktory, které určují výši pojistné částky. Náhrada by pak měla být stanovena v takové výši, aby bylo možné nemovitost bezezbytku opravit nebo případně koupit novou, ve srovnatelné kvalitě. Výjimku tvoří byty v osobním vlastnictví a družstevní byty, které se pojišťují na tržní hodnotu. U některých pojistek si můžete stanovit spoluúčast, snížíte tak výslednou roční splátku, aniž byste se vystavovali riziku masivních investic při likvidování události. Zároveň počítejte s tím, že pojišťovna automaticky mění pojistnou částku i výši pojistného plnění v závislosti na vývoji stavebního indexu.

Jak stanovit výši spoluúčasti při pojištění nemovitosti

Vyšší spoluúčast stanovte v moment, kdy ve vaší lokalitě hrozí ojedinělá škoda velkého rozsahu. Pokud však pravidelně dochází k malým škodám, pak volte raději nižší spoluúčast. V obou případech dosáhnete snížení pojistné částky.

Podpojištění a nadpojištění

Často si neuvědomujeme, že po rekonstrukci nemovitosti nebo přistavění bazénu či garáže je nutné změnit i pojistnou smlouvu. Ta je totiž uzavřena na dřívější stav, tedy z hlediska životní úrovně na nižší, a tak dochází k takzvanému podpojištění nemovitosti. Pokud dojde k jakékoli škodě, pojišťovna nehledí na stav současný, ale na stav, kterého se týká smlouva, a škody tak nemusí být uhrazeny v plné výši. Na druhou stranu může dojít i k nadpojištění a pojišťovací ústav vyplatí pouze hodnotu nemovitosti. Vyšší pojistné jste tak platili zbytečně. Jak ale pojišťovna stanoví hodnotu nemovitosti?

Stanovení hodnoty nemovitosti pro pojištění

Existují tři základní způsoby, jak můžete stanovit hodnotu nemovitosti. Můžete si ji určit sami, může být stanovena podle cenového odhadu či ceny obvyklé, nebo je spočítána stavební hodnota – tedy náklady, za které by bylo možné znovu postavit srovnatelnou nemovitost. Odpovědnost za správné stanovení hodnoty nemovitosti ale nese vždy ten, kdo smlouvu uzavřel. V moment, kdy hodnotu nemovitosti stanovíte opravdu vysoko, připravte se na nutnost fotodokumentace, předložení znaleckého posudku či přímo na návštěvu pojišťovacího agenta, který si přijde nemovitost prohlédnout.

Specialita: pojištění bytu v osobním vlastnictví

Dříve, než si sjednáte pojistku na byt, zjistěte si, zda je již pojištěný celý dům, a pokud ano, pak v jakém rozsahu. Možná zjistíte, že daná pojistka již pokrývá veškerá rizika, která mohou vašemu bytu hrozit, a vy tak samostatnou pojistku nemovitosti již nepotřebujete a sjednáte si pouze pojištění domácnosti. Vícenásobné pojištění je sice možné, ale pojistné plnění je možné čerpat jen jednou.

Na co si při pojišťování dávat pozor?

Přečtěte si podrobně smlouvu, nejlépe v klidu a doma. Pečlivě prostudujte všechny podmínky a zejména výjimky. O těch totiž nemusí vědět ani samotný pojišťovací poradce. Informujte se také o takzvaných rizikových pásmech, pro která jsou sazby pojištění nižší (například pokud žijete v blízkosti elektrárny). Rozhodujte se podle kvality, tedy podle plnění a podmínek, nikoli podle pojistné částky, kterou budete platit. A rozhodně pojistěte nemovitost, na které jste existenčně závislí.

ab
ab
ab
ab
ab