Kategorie

Podpora bydlení v roce 2010

Jako každý rok, i v roce 2009 uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj finance určené pro podporu bydlení. Ta se netýká programu „Zelená úsporám“ ani dalších, podobných projektů. Žádosti o dotace bylo možné podávat od listopadu 2009 do 1. února 2010 a my se teď podíváme, jakým směrem se podpora bude letos ubírat.
AKTUALIZOVÁNO 2013: Pokud se chcete dozvědět, na co můžete získat dotaci z Nová zelená úsporám, zjistíte to na stránkách www.jaknazelenou.cz.

Změny oproti roku 2008

Vzhledem k faktu, že celková částka i oblasti podpory se vyhlašují vždy předem, věděli jsme již v roce 2009, že pro rok 2010 bude stát i přes proklamovanou finanční krizi štědřejší o téměř 100 miliónů korun – celková částka činí 490 miliónů korun. Další výraznou změnou je zvýšení dotačního stropu v některých oblastech, z 200 tisíc na 500 EUR. Díky rozdělení dotací do několika oblastí je možné, aby na dotace dosáhly nejen obce, ale i majitelé bytů v rámci sdružení vlastníků bytových jednotek či bytových družstev. Výše dotace sice neřeší kompletní rekonstrukce, ale může pomoci při plánovaných opravách a rekonstrukcích.

Stát podporuje výstavbu a kvalitu života

Celková výše podpory směřuje zejména do oprav olověných rozvodů, na regeneraci panelových sídlišť, technické infrastruktury a výstavby podporovaného bydlení. Vyhlášené oblasti tak přímo podporují novou výstavbu a zkvalitnění bydlení v bytech starší zástavby a na panelových sídlištích.

Čtěte také: Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty

Výměna domovních olověných rozvodů

Výměna olověných rozvodů vody za zdravotně nezávadné je subvencována 10 000 korun na jednu bytovou jednotku, v maximální celkové hodnotě 200 000 EUR v průběhu tří let na jeden bytový dům. Celková částka podpory tohoto segmentu činí 12 miliónů korun.

Regenerace panelových sídlišť

Další palčivý problém mnoha měst. Nekvalitní výstavba zejména padesátých let dnes plně ukazuje své nedostatky. Dotace by měly sloužit obcím s více jak 150 byty v panelových domech a se schváleným územním plánem i projektem revitalizace, tedy oživení veřejného prostranství. Celková částka je 150 milionů korun.

Čtete také: JAK ČÍST VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Výstavba podporovaného bydlení

Takzvaný podporovaný byt je určen těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a finanční situaci. A to „díky“ věku, zdravotnímu stavu nebo životním okolnostem nemají přístup k bydlení a nemohou plnit povinnosti, které vyplývají z nájemního vztahu. Celková částka na podporu rozvoje výstavby podporovaného bydlení v rámci jednoho bytu činí 600 tisíc korun.

Výstavby technické infrastruktury

Až 50 tisíc korun na jeden byt může získat obec, která má schválený plán dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Stát tak nepřímo podporuje zájmu developerů a investorů. Bližší informace o jednotlivých programech najdete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz v sekci Bytová politika.

Foto: Freefoto, www.freefoto.com
ab
ab
ab
ab
ab