Kategorie

Podoby moderního designu, Inspirace hlavních hnutí a stylů pro současný design

Zajímá vás umění dvacátého století a jeho podoby? Chcete poznat hlavní hnutí, charakteristiky jednotlivých stylů a jejich přední představitele? Pak je právě vám určena kniha Podoby moderního designu autorky Lakshmi Bhaskaranové.

Design jako globální jev

„Design se ve dvacátém století stal globálním jevem téměř ve všech oborech lidské činnosti od umění po architekturu a od nábytku po grafiku. Ať byl jazyk designu používán jako prostředek komunikace nebo vyjádření či jako lákadlo pro získání nového publika nebo inspirování starého, stal se záznamem možnosti volby ve světě, kde příliš mnoho není nikdy dost. Stručně řečeno, design se stal všudypřítomným.“
Těmito slovy autorka uvádí svoji knihu.

Časový přehled

Časová osa, jež graficky znázorňuje období trvání a prolínání jednotlivých vlivů a proudů, přináší čtenářům základní přehled a orientaci v problematice. Následuje přehled hlavních osobností a událostí, které byly pro vývoj umění a designu významné či přímo převratné.
 

Studie hnutí a směrů

Poté již autorka přistupuje k rozboru a studii jednotlivých hnutí a směrů. U každého z nich je v přehledné tabulce uveden původ, hlavní charakteristiky, zásadní skutečnosti a související směry. V závěru každé kapitoly pak čtenář nalezne jména čelních představitelů daného směru nebo proudu, obor jejich působnosti a zemi, odkud tito představitelé pocházeli.
Publikace je doprovázena četnými obrazovými reprodukcemi významných děl, ať už se jedná o architekturu, obrazy, plakáty či užitné umění.
Názorné příklady, které zahrnují celou řadu disciplín, počínaje průmyslovým designem a grafikou a konče uměním a architekturou, seznamují čtenáře s tím, jak se příslušný styl vyvíjel a jakým způsobem se jeho vliv promítá do současného designu.
Kniha je psána velmi srozumitelným, čtivým stylem, takže je možno ji doporučit zájemcům z širokého okruhu veřejnosti. Bude však stejně dobře sloužit také jako pomůcka pro studenty a profesionály, kteří hledají osobité řešení pro vlastní tvůrčí práci.
Knihu vydalo v roce 2007 nakladatelství Slovart, s.r.o. v Praze.
ab
ab
ab
ab
ab