Kategorie

Podlahové vytápění našemu zdraví neublíží

Čím více se podlahové topení využívá a čím více si získává nadšených příznivců, tím častěji se objevují hlasy o údajné škodlivosti podlahového vytápění na naše zdraví. Přesvědčíme vás o tom, že tento názor je mylný.
Nejčastější kritika vytápění od podlahy se vztahuje k víření prachu vlivem teplého vzduchu směrem vzhůru. Druhým vytýkaným nedostatkem je názor, že si používáním podlahového topení můžeme přivodit revma nebo křečové žíly.

Příjemný pocit i ekonomická úspora

Vyhřívání místností od země patří k nejekonomičtějším a ke zdraví nejšetrnějším metodám vytápění. Mírné sálání z velké plochy a rovnoměrné ohřívání vzduchu je pocitově mnohem příjemnější, než pozvolné vyrovnávání značných teplotních rozdílů mezi rozpáleným povrchem topného tělesa a chladným okolním prostředím, podlahou a stěnami. Z tohoto důvodu může být teplota vzduchu o 2 až 3 stupně nižší, než u klasického způsobu vytápění. Tepelné pohody dosáhneme již při 18°C. Připomeneme-li si známou pravdu, že s každým stupněm, o nějž se sníží teplota vzduchu v místnosti, dochází k úspoře kolem 6 % provozních nákladů, není to zanedbatelný fakt ani z ekonomického pohledu.
Každý rozumný člověk ví, že když je chladno od nohou, je zima po celém těle, ať je stupňů kolik chce.

Cirkulace vzduchu a víření prachu

Víření prachu se neubráníme v žádném interiéru. Pokud však srovnáme, zdali dochází více k víření prachu při použití běžných radiátorů nebo podlahového topení, zjistíme, že tento nežádoucí efekt je mnohem výraznější v případě radiátorů. Víření prachu je způsobeno cirkulací vzduchu, která vzniká v důsledku teplotních rozdílů v místnosti. Zatímco radiátory fungují na principu prudkého rozehřátí topného tělesa, často na 60 až 80°C, podlahové topení uvolňuje teplo postupně. Normy určují, že maximální povolená teplota podlahy v koupelnách je 33°C a v ostatních prostorách 28°C. Studie ukazují, že prach se téměř nevíří do teploty 27°C. Této teploty podlaha většinou ani nedosáhne. Pokud si na termostatu ve výšce 150 cm nastavíme pokojovou teplotu 22°C, na povrchu podlahy se dostaneme maximálně k 27°C. Klasický radiátor dokáže zvednout daleko větší prachové částice, které se vzduchem pohybují mnohem rychleji než v případě podlahového vytápění. Teplota podlahy má malou energii na to, aby dokázala zvednout velké prachové částice.

Způsobuje podlahové topení křečové žíly?

Tento názor přetrvává ještě z doby prvních podlahových topení. Trubky byly dříve rozváděny ve velkých vzdálenostech od sebe, a tak v místech nad trubkou vznikala teplota i přes 35°C, což skutečně mohlo způsobovat křečové žíly. Jak je však vysvětleno výše, teplota podlahy dosahuje u dnešních moderních topených soustav  max. 28°C. Tato teplota žádné zdravotní potíže nezpůsobuje.

Přivodíme si kvůli podlahovému topení otoky nohou?

Lékařské studie prokázaly, že prudké střídání teplot nedělá našim nohám dobře. Pokud je tedy podlahové topení nekvalitně zpracované, a vyskytují se zde velké teplotní výkyvy, může to způsobit záněty žil, kloubů nebo otoky končetin. U moderního a správně provedeného podlahového topení však toto nebezpečí nehrozí.

Hrozí nám snížení imunity?

Objevují se názory, že podlahové vytápění může snižovat imunitu. Kritici tvrdí, že si nohy na teplo snadno zvyknou a při přechodu do studeného prostředí se stávají choulostivějšími. Teplota od podlahy do 30°C je však naopak zdraví prospěšná. Už staré pořekadlo praví, hlavně klid a nohy v teple. Nejvíce nachlazení vzniká právě od nohou. Pokud budeme mít v úrovni hlavy teplo, zatímco nohy budou v chladu, teplo nám určitě nebude. Spíše chůze po studené podlaze může být příčinou některých onemocnění, jako jsou záněty horních cest dýchacích nebo angína.

Výhody podlahového topení

Rozložení teplot vzduchu ve vytápěné místnosti se blíží ideálu
Tepelné pohody je dosaženo při nižší teplotě až o 3°C = značná úspora tepelné energie
Nevysušuje vzduch jako bodové zdroje tepla
Zvětšení užitné plochy místností a žádné nevzhledné radiátory
Nenarušuje design interiéru a architektonické řešení
Nízké pořizovací náklady - cena jako u radiátorového topení
Poskytuje vysoký komfort
Maximální pocit tepelné pohody při vytápění
Prospěšné pro naše zdraví, příznivě působí na lidský organizmus
Ideální topení pro rodiny s dětmi
Snížení nákladů na vytápění o 20 - 30%
Životnost podlahového topení až 100 let
Možnost napojení podlahového topení na jakýkoli zdroj tepla
Nízké provozní náklady
Nízká vstupní teplota podlahového topení zaručuje vysoké úspory energie
Bezúdržbový provoz
ab
ab
ab
ab
ab