Kategorie

Ploché střechy, 3. díl: Opravy a úpravy

Opravy plochých střech jsou, vzhledem k tomu, o jak exponovanou část stavby jde, hlavně v případě staveb staršího data vzniku časté a nutné. O tom, jak k nim přistupovat, rozhoduje jednak skutečnost, do jaké míry je narušena funkčnost střechy, a také to, jak velké prostředky chceme do opravy investovat.
Drobnější poškození střech z asfaltových izolačních pásů je možné provádět lokálně –  jen v místech, kde je povrch pásu narušen. V tom případě ale musíme mít jistotu, že ostatní plocha střechy je v dobrém stavu.

Záplaty i „nový kabát“

Pro opravu použijeme „záplatu“ ze stejného materiálu, ze kterého je i podklad. Mějme přitom na paměti pravidlo, že tato záplata musí svým rozměrem na všech stranách přesahovat poškozené místo nejméně o 10 centimetrů. U asfaltových pásů ji pak natavíme plamenem. Pro značně poškozené povrchy střech - a také pro střechy, jež byly po léta „opravovány“ pouze vrstvením dalších a dalších asfaltových pásů - se doporučuje stržení celé původní hydroizolační vrstvy a její nahrazení novou krytinou. Méně pracným způsobem je překrytí původní krytiny novou fólií, nejčastěji z měkčeného PVC, ukotvenou do podkladu. Nová fólie se v tomto případě ještě oddělí od původní vrstvy textilií.
Spoříte se státní podporou a připravujete rekonstrukci koupelny nebo kuchyně? Raiffeisen stavební spořitelna pro Vás má stavební úvěr. Ovšem proč nevyužít našich služeb i pro koupi bytu nebo domu? Vždyť možností je hned několik! Přesvědčte se zde

I tepelná izolace zaslouží pozornost

Stav ploché střechy si ale někdy vyžádá i větší zásah. Jde o případy, kdy potřebujeme zlepšit nejen ochranu před pronikáním vlhkosti, ale je nutné změnit celkové tepelně-izolační vlastnosti střechy.  Hodně přitom záleží na tom, zda původní nosná konstrukce snese další zatížení. Pokud tomu tak je, můžeme tepelně-izolační vlastnosti střechy vylepšit přidáním polystyrenových desek překrytých betonovou mazaninou, na kterou se dobře pokládají povlaky z asfaltových pásů.

Jeden, nebo dva pláště?

V případě, že je nosná konstrukce dostačující, můžeme také z jednoplášťové ploché střechy udělat střechu dvouplášťovou. Pro horní plášť se použije dřevěná konstrukce nebo ocelový rošt. Toto řešení přináší výrazné zlepšení tepelně izolačních vlastností domu a není tak finančně náročné, jako by byla celková rekonstrukce střechy. Pokud se musíme potýkat s poruchami tepelné izolace u dvouplášťové střechy nebo se špatným větráním střechy - projevují se kondenzací vodních par na vnitřní straně střešních plášťů, průsaky vlhkosti do obytných prostorů, plísněmi - je často nutné změnit celý systém střechy. To je finančně, projektově i pokud jde o pracnost asi nejnáročnější řešení.
ab
ab
ab
ab
ab